Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
EmailPrintAa
14:17 19/11/2015

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư cấp ủy, Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở.
 
Các học viên dự tập huấn  

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp làm việc, gắn kiểm tra, giám sát với công tác tư tưởng và tổ chức, lựa chọn nội dung, xác định đối tượng phù hợp tình hình đơn vị; chú trọng kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu đơn vị. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều 30 Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chủ động giải quyết nhiều vụ việc nổi cộm, phát sinh ở cơ sở, góp phần ngăn ngừa khuyết điểm, vi phạm, củng cố và kiện toàn ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Tuy vậy, một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa gắn chức năng lãnh đạo với chức năng kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát còn chậm; chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; nội dung kiểm tra sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đầu tư, sản xuất kinh doanh của đơn vị còn ít…

Tại Hội nghị tập huấn, học viên đã được đại diện lãnh đạo, một số phòng nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt, truyền đạt các chuyên đề: Một số vấn đề chung về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Giám sát tổ chức đảng và đảng viên; Thi hành kỷ luật trong Đảng và giải quyết khiếu nại; Giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Cũng tại Hội nghị, các đồng chí giảng viên còn được giới thiệu những văn bản, hướng dẫn có liên quan đến công tác kiểm tra giám sát của Đảng mới được ban hành, đồng thời trao đổi, giải đáp nhiều nội dung về công tác kiểm tra, giám sát.

Trực tiếp truyền đạt công tác kiểm tra, giám sát và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thông báo một số tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quán triệt Kết luận số 28-TB/TU, ngày 24/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và các thành viên tiếp tục nắm vững Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các sai phạm, góp phần gìn giữ sự trong sáng và tính chiến đấu của tổ chức Đảng; kết luận của các vụ việc được kiểm tra giám sát phải trên cơ sở thẩm tra, xác minh kỹ càng, khách quan. Các thành viên của Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng và tinh thông nghiệp vụ để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cần tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra nhân dân và hoạt động kiểm soát của doanh nghiệp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng.

Thanh Lâm - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp


    Ý kiến bạn đọc