Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020
EmailPrintAa
17:07 12/05/2020

Thực hiện Hướng dẫn số 550-HD/UBKT, ngày 10/3/2020 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4, Kế hoạch số 236-KH/TU, ngày 19/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngày 12/5/2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh; Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của 05 đảng ủy trực thuộc; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự 13 huyện, thành phố, thị xã. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4; đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo và các ý kiến phát biểu, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường giám sát, nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại; tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05/CT-TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đức Hồ Chí Minh”.

Trong 05 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành 01 nghị quyết, 20 kế hoạch; 05 quy chế, 10 kết luận về công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức 21 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 1.562 lượt cán bộ kiểm tra và cấp ủy viên các cấp. Toàn Đảng bộ đã kiểm tra 98 tổ chức đảng, 1.542 lượt đảng viên (tăng 07 tổ chức đảng và 123 lượt đảng viên so với nhiệm kỳ trước). Cấp ủy các cấp đã giám sát 65 lượt tổ chức đảng và 719 lượt đảng viên (tăng 15 lượt tổ chức đảng và 162 lượt đảng viên so với nhiệm kỳ trước). Về kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 02 tổ chức đảng, 16 đảng viên (trong đó có 05 cấp ủy viên). Qua kiểm tra, đã tiến hành kết luận 02 tổ chức đảng, 12 đảng viên vi phạm; thi hành kỷ luật 05 đảng viên, bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng nguyên tắc, thủ tục.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và 06 nhóm giải pháp tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tất Nhân nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ tiếp theo, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng một cách toàn diện, đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, đúng quan điểm, phương hướng, phương châm, tư tưởng chỉ đạo; bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, chương trình, kế hoạch đề ra. Tập trung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, hoàn thành nhiệm vụ thấp, lĩnh vực công tác dễ nảy sinh khuyết điểm; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Xuân Liệu - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh


    Ý kiến bạn đọc