Tập huấn hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ tài chính đối với đơn vị sử dụng ngân sách Đảng
EmailPrintAa
14:29 14/10/2016

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tài chính đã tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ tài chính đối với đơn vị sử dụng ngân sách Đảng. Dự tập huấn có trên 50 học viên là các chủ tài khoản, chủ tài khoản ủy quyền và kế toán của các đơn vị sử dụng ngân sách đảng trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng chí Hà Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu khai mạc tập huấn  

Tại lớp tập huấn, giảng viên của Sở Tài chính đã truyền đạt, phân tích một số nội dung của Nghị định 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; các văn bản hướng dẫn, bổ sung đi kèm như Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 về sửa đổi bổ dung Nghị định 130/2005/NĐ-CP; Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ…

 
Các học viên dự tập huấn  

Với phương pháp đối thoại và trả lời trực tiếp, các câu hỏi, vướng mắc trong hoạt động thực tế của đơn vị như: Tạo lập cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đúng cho đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ, các bước lập dự toán nội dung tự chủ và không tự chủ, cách nhập và hạch toán vào phần mềm… đã được giải đáp nhanh, tạo hiệu quả tiếp thu cao. Qua tập huấn và trao đổi kinh nghiệm, các học viên cơ bản nắm vững các quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập để làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của nhà nước.

Võ Tá Tuấn Anh - Văn phòng Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc