Thành lập Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh
EmailPrintAa
15:24 11/09/2019

Sáng ngày 09/9/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh.

Thường trực Đảng ủy Khối trao Quyết định cho các đồng chí trong Đảng ủy Ban Quản lý

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh được Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tại Quyết định số 3025/QĐ-UBND, ngày 18/10/2017, trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý và điều hành dự án xây dựng giao thông Hà Tĩnh và Ban Quản lý dự án phát triển giao thông và vốn sự nghiệp Hà Tĩnh trực thuộc Sở Giao thông vận tải. Với 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, 44 cán bộ, viên chức, người lao động, Ban có nhiệm vụ làm chủ đầu tư một số công trình dự án đầu tư xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh, trực tiếp tổ chức quản lý, thực hiện các dự án được giao; nhận ủy thác quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án và các dịch vụ tư vấn khác. Sau khi thành lập, Ban Quản lý dự án đã kịp thời kiện toàn, ổn định tổ chức, đi vào hoạt động. Năm 2018, Ban đã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 18 công trình, dự án với tổng mức đầu tư 647,3 tỷ đồng; thực hiện đầu tư 27 công trình, dự án với tổng mức đầu tư 927,4 tỷ đồng; quyết toán 18 công trình với tổng giá trị 780,7 tỷ đồng; xử lý dứt điểm nợ đọng 06 công trình, dự án với tổng giá trị 21,968 tỷ đồng; tham gia quản lý, điều hành nhiều công trình trọng điểm, quan trọng trên địa bàn tỉnh như: Cầu Thọ Tường tại huyện Đức Thọ, dự án nâng cấp Quốc lộ 15B đoạn Ngã ba Đồng Lộc nối Quốc lộ 1A, dự án bổ sung cải tạo mặt đường và chỉnh trang hạ tầng đoạn Quốc lộ 1A qua trung tâm thành phố Hà Tĩnh, dự án đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng… Nhìn chung, các công trình dự án đều đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ đề ra.

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; được sự đồng ý của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh gồm 37 đảng viên sinh hoạt tại 04 chi bộ, chỉ định Ban Chấp hành gồm 07 đồng chí, chỉ định đồng chí Trần Văn Tùng - Giám đốc giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã công bố và trao quyết định thành lập Chi đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh với 17 đoàn viên, chỉ định Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời gồm 03 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Đảng bộ cơ sở và Đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Ban Quản lý Dự án đã đạt được trong thời gian qua. Để triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường công tác quản lý điều hành dự án, quản lý chất lượng, tiến độ các công trình, quản lý nguồn vốn, tài sản, tiết kiệm, chống lãng phí trong xây dựng cơ bản... Đảng bộ cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận, sớm ổn định tổ chức, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương trong cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ; chuẩn bị tốt nội dung đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch của Đảng ủy Khối; quan tâm công tác phát triển đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng công sở văn minh, quan tâm đời sống cán bộ, viên chức, người lao động. Các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,… Xây dựng Đảng bộ Ban Quản lý dự án trong sạch, vững mạnh, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Phan Xuân Bính (Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc