Nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017
EmailPrintAa
20:16 24/11/2017

Chiều ngày 23/11/2017, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới tháng 11, bàn các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017.
 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,

Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

 

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh, trong tháng 11, mặc dù thời tiết bất lợi nhưng các địa phương với sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành, đoàn thể đã tập trung, nỗ lực thực hiện kế hoạch đã đề ra. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao, chấp thuận 21 đơn vị đỡ đầu cho 21 xã, lũy kế đến nay có 112 tổ chức, đơn vị được giao, chấp thuận đỡ đầu 173 xã. Các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ các xã 84,95 tỷ đồng, trong đó trực tiếp hỗ trợ hoặc huy động đóng góp của cán bộ, công chức 33,37 tỷ; vận động các tổ chức, cá nhân ngoài đơn vị 37,22 tỷ; lồng ghép các chương trình dự án khác 14,36 tỷ đồng.

Về phát triển sản xuất, các địa phương hoàn thành việc tiếp nhận, phân bổ giống theo chính sách hỗ trợ cho các hộ dân. Toàn tỉnh xây dựng mới 30 mô hình sản xuất (03 mô hình lớn, 04 mô hình vừa và 23 mô hình nhỏ), thành lập thêm 20 tổ hợp tác, 06 hợp tác xã, 18 doanh nghiệp.

Toàn tỉnh nâng cấp, xây dựng được 12 trường học các cấp, 02 nhà văn hóa xã, 13 nhà văn hóa thôn, 04 khu thể thao xã, 12 khu thể thao thôn, 09 nghĩa trang đạt chuẩn, làm mới 19,5 km đường điện; làm thêm được 69,61 km đường giao thông nông thôn (tiêu biểu là các huyện: Đức Thọ 15,48km, Hương Sơn 8,38km, Cẩm Xuyên 7,85km, Kỳ Anh 7,17km); 34,91 km rãnh thoát nước; 11,59 km kênh mương nội đồng. Lũy kế đến ngày 17/11/2017, toàn tỉnh làm được 531,61/610,94 km đường giao thông nông thôn (đạt 87,02% kế hoạch); 181,08/209,47 km rãnh thoát nước (86,45% kế hoạch); 75,56/129,9 km kênh mương nội đồng (58,2% kế hoạch). Vệ sinh môi trường các khu dân cư tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 tiếp tục chuyển biến 

tích cực. Hệ thống trạm y tế xã tiếp tục được đầu tư về hạ tầng, trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế ước đạt trên 82%.

Việc chỉnh trang, nâng cấp các khu dân cư, vườn mẫu được tập trung cao và chuyển biến khá rõ nét ở các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (Thượng Lộc, Thạch Hương, Thạch Thắng, Xuân Hải, Đức Lạc...) và xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (Tượng Sơn, Cẩm Bình, Tùng Ảnh, Cẩm Yên…).

Cùng với tăng cường tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức 09 lớp đào tạo cho 392 lượt người về trồng trọt, chăn nuôi; 14 lớp tập huấn cho 1.060 lượt người về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Cấp huyện, xã tổ chức 72 lớp tập huấn cho 5.234 lượt người về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, kiến thức pháp luật, hòa giải cơ sở...

Về xây dựng huyện nông thôn mới, huyện Nghi Xuân đã tổ chức hội thảo lần một lấy ý kiến góp ý quy hoạch vùng huyện; huyện Đức Thọ đã lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch 

vùng huyện, hiện đơn vị tư vấn đang tổ chức khảo sát, thu thập thông tin để lập quy hoạch, dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2018.

 

Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Hà

giúp xã Thạch Thắng xây dựng nông thôn mới

(ảnh: Thanh Hoài/baohatinh.vn)

 

Cùng với đánh giá kết quả đạt được, nhiều đại biểu dự họp đã nêu một số khó khăn, vướng mắc như: Nhìn chung, các địa phương triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng còn chậm. Các xã đạt chuẩn năm 2016 ngoài danh sách được tỉnh chấp thuận đầu nămchưa được cấp bù kinh phí như các xã nằm trong danh sách. Nguồn lực xây dựng nông thôn mới năm 2017 khó khăn kể cả nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục khó khăn. Việc phối hợp đỡ đầu xây dựng nông thôn mới có nơi, có lúc còn lúng túng, không đồng đều, cách làm không thiết thực; địa phương và người dân có tâm lý muốn được hỗ trợ bằng tiền hoặc vật chất...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được của các địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời chỉ ra một số 

nội dung cần rút kinh nghiệm. Đồng chí yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã chủ động, kịp thời rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được, đánh giá khách quan, thực chất các xã đăng ký đạt chuẩn, xã phấn đấu đạt chuẩn kiểu mẫu và xã dưới 10 tiêu chí, báo cáo về Văn phòng Điều phối trước ngày 15/12/2017; kiên trì phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch vụ Đông 2017, chuẩn bị triển khai sản xuất vụ Xuân 2018; tăng cường công tác vệ sinh môi trường nông thôn; tổ chức tốt Cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

 Các ngành phối hợp tham mưu tổ chức chấm, trao giải Cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu toàn tỉnh; tổ chức tốt Lễ hội cam, sản phẩm nông nghiệp lần thứ nhất năm 2017, Lễ trao giải sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017 và Cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu toàn quốc lần thứ nhất tại Hà Tĩnh. Tiếp tục soát xét, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý nợ xây dựng cơ bản; kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí và đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn nông thôn mới năm 2017. Tổ chức đánh giá và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017 đảm bảo khách quan, chính xác. 

Chuẩn bị tốt việc tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017. Tiếp tục phát động và đưa nội dung đỡ đầu xây dựng nông thôn mới vào phong trào thi đua.

Đặng Ngọc Bảo - Văn phòng Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc