Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận
EmailPrintAa
22:37 27/12/2022

Sáng ngày 27/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2022, tình hình có nhiều khó khăn, thách thức song công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ nét. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời cụ thể hóa, ban hành và triển khai Quyết định số 269-QĐ/TU, 30/11/2021 về quy chế công tác dân vận hệ thống chính trị; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kết luận số 43-KL/TU, ngày 24/6/2022 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”. Ban Dân vận các cấp đã tích cực, chủ động, đổi mới công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận theo hướng cụ thể, lượng hóa, hướng mạnh về cơ sở; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác dân vận năm 2022.

Công tác dân vận các cơ quan nhà nước tiếp tục được quan tâm: Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2022 - 2026 giữa Ban Dân vận với Ủy ban nhân dân, giữa Ban Dân vận với Công an cùng cấp. Các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các cơ chế chính sách phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, phòng chống thiên tai. Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân. Góp phần giải quyết, tháo gỡ nhiều vấn đề tồn tại, vướng mắc ở cơ sở, các kiến nghị, phản ánh liên quan đến đời sống, việc làm, các nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, nhất là Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh; xây dựng và nhân rộng gần 2.000 mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực. Tiếp tục phát huy vai trò, chức năng giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; nhất là phản biện, góp ý vào các dự thảo, trọng tâm như: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị quyết quy định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm, chuyển biến tích cực. Chức sắc và đồng bào có đạo cơ bản đồng hành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện các chính sách an sinh xã hội của địa phương; một số vụ việc tồn đọng, phức tạp liên quan đến tôn giáo được giải quyết, đặc biệt là triển khai Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn tại huyện Hương Khê.

Tuy vậy, việc cụ thể hóa và triển khai một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận ở một số địa phương hiệu quả chưa cao. Công tác dân vận các cơ quan nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; trong năm vừa qua còn xảy ra một số vụ việc liên quan vi phạm về dân chủ ở cơ sở. Công tác dự báo, nắm bắt tình hình nhân dân tại một số thời điểm chưa kịp thời, chất lượng thông tin còn hạn chế.

Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng Trần Thế Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Năm 2022, công tác dân vận của tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, hoạt động mang tính toàn diện và đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ nét. Đồng chí biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các tổ chức trong hệ thống chính trị nói chung, hệ thống dân vận nói riêng trong công tác tham mưu chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Thời gian tới, cần quan tâm thực hiện các nhiệm vụ, như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Tập trung nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải phóng mặt bằng, tái định cư để triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, của địa phương. Tăng cường công tác dân vận các cơ quan nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, vụ việc tồn đọng, ổn định tình hình địa phương, cơ sở; tạo đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và hội quần chúng theo hướng thiết thực. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình về “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

Trao tặng Giấy khen cho 06 đơn vị

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao tặng Giấy khen cho 06 đơn vị: Ban Dân vận Thành phố, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Thị xã Hồng Lĩnh, Thị xã Kỳ Anh và Đảng ủy Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận năm 2022.

Chu Thanh Hoài (Ban Dân vận Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc