Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê đã chỉ đạo hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024 cho 1.193 đồng chí là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên chi...

Chiều ngày 27/3/2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hương Khê tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ Cơ quan Ủy ban...

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác cán bộ, trong những năm qua, huyện Hương Khê đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, quy định về công tác cán bộ.

Hương Khê là huyện miền núi, diện tích tự nhiên trên 126 nghìn ha, trong đó đất lâm nghiệp gần 100.000 ha (78%), đất nông nghiệp 14.000 ha (11% ); có 20 xã (04 xã biên giới), 01 thị trấn; dân số 31.374 hộ, 99.513 nhân khẩu, trong đó 02 bản...

Sáng ngày 19/2/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ (2020 - 2025), tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và quán triệt Quy định số 21-QĐ/TU, ngày...

Sáng ngày 23/01/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh bằng hình trực tiếp và trực tuyến tới các xã, thị trấn trong...

Thực hiện kế hoạch đào tạo, phát triển đảng viên, sáng ngày 16/1/2024, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I, năm 2024 cho...

Chiều ngày 09/11/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên đảng bộ, chi bộ trường học.

Hương Khê là huyện miền núi, biên giới, diện tích tự nhiên hơn 126 nghìn ha, dân số 99.368 người; có 21 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó 04 xã biên giới, với trên 50km đường biên giới chung với nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào;...

Sáng ngày 11/10/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho gần 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ làm công tác nội...

Sáng ngày 09/10/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức Hội nghị quán triệt các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của huyện cho đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn huyện.

Chiều ngày 06/10/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê long trọng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 75 năm thành lập ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023).

Thời gian qua, quán triệt các chủ trương, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo...

Trong 02 ngày 19 và 20/8/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Chiều ngày 28/6, Huyện ủy Hương Khê tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6...

Hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023), từ đầu năm 2023 đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp huyện Hương Khê đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển...

Sáng ngày 18/5/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ban hành Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng...

Chiều ngày 09/5/2023, các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn, nội dung chủ yếu về thực hiện quy...

Triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, chiều ngày 08/5/2023, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hương Khê...

Sáng ngày 26/4/2023, Huyện ủy Hương Khê tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu...