Theo thống kê, huyện Hương Khê có 27.372 trẻ em, chiếm 27,97% tổng dân số, trong đó 13.280 em dưới 6 tuổi, 510 em đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng; 443 em có hoàn cảnh đặc biệt; 2.750 em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt;...

Hương Khê là huyện miền núi, diện tích tự nhiên 126.293,8 ha, trong đó có trên 17.878 ha đất sản xuất nông nghiệp. Triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngày 16/3/2016,...

Hương Khê là huyện miền núi, dân số gần 11 vạn người; tỷ lệ người theo tôn giáo và tham gia sinh hoạt tôn giáo chiếm gần 30%; có 04 bản dân tộc thiếu số với 279 hộ, 976 nhân khẩu. Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên...

Đảng bộ huyện Hương Khê hiện có 39 tổ chức cơ sở Đảng (21 đảng bộ xã, thị trấn; 09 đảng bộ và 09 chi bộ cơ quan, đơn vị). Thời gian qua, các cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, cán...

Đảng bộ huyện Hương Khê có 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 7.000 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban...

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU, ngày 31/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê đã ban hành Kế...

Huyện miền núi Hương Khê được ví như “chảo lửa, túi mưa”, thường xuyên chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, đặc biệt là các trận lũ lớn. Do vậy, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Hương Khê đặc biệt quan tâm...

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng cả hệ thống chính trị và Nhân dân huyện Hương Khê đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Huyện Hương Khê gồm 21 đơn vị hành chính cấp xã; có Quốc lộ 15A, đường Hồ Chí Minh, đường sắt Bắc - Nam đi qua, có diện tích rộng, thổ nhưỡng phong phú, là điều kiện để sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện phát...

Để góp phần tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền để cán...

Sáng ngày 19/4/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh cách mạng Rôộc Cồn (20/4/1931 - 20/4/2021), một trong những cuộc đấu tranh tiêu biểu trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 của Nhân dân Hương...

Hướng tới Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên huyện Hương Khê đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Tuyên truyền là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, trọng tâm là truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới...

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thời gian qua, Đảng bộ huyện Hương Khê đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, cán bộ cấp cơ sở nói riêng đáp ứng yêu cầu và tình hình thực...

Trong đợt mưa lũ vừa qua, tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, mưa lớn trong nhiều ngày đã gây ra một vụ sạt lở núi, vùi lấp một phần doanh trại đóng quân của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4), khiến 22 cán...

Thời gian qua, các cấp ủy huyện Hương Khê đã đề cao việc nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cấp ủy viên các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, trong đó có phong trào xây...

Sáng 25/9/2020, Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) huyện Hương Khê tổ chức Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư...

Thực hiện Kết luận số 30-KL/TW, ngày 08/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Đề án Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018 - 2020, Huyện ủy Hương Khê đã ban hành Kế hoạch số 197-KH/HU,...

Thời gian qua, Huyện ủy Hương Khê đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý...

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, sâu bệnh, đồng thời phải tập trung phòng, chống dịch Covid-19 nhưng sản xuất vụ Xuân của tỉnh vẫn được mùa, sản lượng trên 33 vạn tấn, năng suất 55,3...