Để góp phần tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền để cán...

Sáng ngày 19/4/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh cách mạng Rôộc Cồn (20/4/1931 - 20/4/2021), một trong những cuộc đấu tranh tiêu biểu trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 của Nhân dân Hương...

Hướng tới Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên huyện Hương Khê đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Tuyên truyền là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, trọng tâm là truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới...

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thời gian qua, Đảng bộ huyện Hương Khê đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, cán bộ cấp cơ sở nói riêng đáp ứng yêu cầu và tình hình thực...

Trong đợt mưa lũ vừa qua, tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, mưa lớn trong nhiều ngày đã gây ra một vụ sạt lở núi, vùi lấp một phần doanh trại đóng quân của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4), khiến 22 cán...

Thời gian qua, các cấp ủy huyện Hương Khê đã đề cao việc nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cấp ủy viên các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, trong đó có phong trào xây...

Sáng 25/9/2020, Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) huyện Hương Khê tổ chức Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư...

Thực hiện Kết luận số 30-KL/TW, ngày 08/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Đề án Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018 - 2020, Huyện ủy Hương Khê đã ban hành Kế hoạch số 197-KH/HU,...

Thời gian qua, Huyện ủy Hương Khê đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý...

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, sâu bệnh, đồng thời phải tập trung phòng, chống dịch Covid-19 nhưng sản xuất vụ Xuân của tỉnh vẫn được mùa, sản lượng trên 33 vạn tấn, năng suất 55,3...

Đảng bộ huyện Hương Khê có 40 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 6.900 đảng viên. Thời gian qua, cấp ủy các cấp đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 193-KH/TU,...

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 193-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn...

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Hương Khê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với thực hiện Quy...

Thị trấn Hương Khê là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Hương Khê, có diện tích tự nhiên 534,27 ha, 3.342 hộ dân, 11.883 nhân khẩu. Đảng bộ Thị trấn có 850 đảng viên sinh hoạt tại 24 chi bộ. Thực hiện Nghị...

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, được sự quan tâm giúp...

Ngày 19/9/2019, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê, Trung tâm nghiên cứu Công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK tổ chức Lễ công bố và trao văn bằng bảo hộ chứng nhận “Cam Khe Mây” cho sản phẩm cam...

Với đặc thù là một huyện miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, việc duy trì và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là một thách thức đối với huyện Hương Khê. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả...

Chiều ngày 17/5/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phúc Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Tọa đàm chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu”, biểu...

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tập thể đối với sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như trong xây dựng Nông thôn mới, trong những năm qua, huyện Hương Khê đã quan tâm và có các chính sách hỗ trợ thành lập các hợp...