Các cấp ủy đảng tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW
EmailPrintAa
17:37 08/05/2017

Vừa qua, các các cấp ủy đảng từ cơ sở đến cấp huyện đã tiến hành tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” (sau đây gọi là Chỉ thị 10) và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” (Hướng dẫn 09) nhằm đánh giá kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm, nhìn nhận những hạn chế, đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.
   
Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc
trong thực hiện Chỉ thị, Hướng dẫn về sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ huyện Kỳ Anh       

Đảng bộ huyện Kỳ Anh hiện có 38 đảng bộ, chi bộ cơ sở (21 đảng bộ xã, 17 đảng bộ, chi bộ cơ quan) với tổng số 5.498 đảng viên. Sau khi có Chỉ thị số 10, Hướng dẫn 09, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, Hướng dẫn cho cán bộ cốt cán toàn huyện; chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, từ đó tạo chuyển biến, khắc phục những hạn chế trong sinh hoạt đảng; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình, phê bình và nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật của đảng viên, nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt của các chi bộ. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, kiểm tra chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Qua kiểm tra góp phần nâng cao nghiệp vụ về công tác đảng viên ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở; kịp thời phát hiện, đề xuất những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi trong việc thực hiện đổi mới, nâng cao nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ đã phát huy dân chủ trong phát biểu, thảo luận. Nhìn chung, nội dung sinh hoạt hàng tháng của các chi bộ đã bám sát tình hình thực tế nhiệm vụ đặt ra cho đơn vị và nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên giao. Các chi bộ đã chọn các vấn đề quan trọng, cấp bách để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất, xóa đói giảm nghèo; xây dựng các công trình, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, dỡ bỏ các công trình để làm đường giao thông; vận động nhân dân thực hiện công tác kiểm kê, áp giá, đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong thôn xóm, khu phố.

Đảng bộ huyện Can Lộc

Đảng bộ huyện Can Lộc hiện có 46 tổ chức cơ sở đảng, gồm 23 đảng bộ xã, thị trấn, 09 đảng bộ cơ quan trực thuộc, 14 chi bộ cơ sở và 331 chi bộ trực thuộc đảng bộ (204 chi bộ nông thôn, 32 chi bộ cơ quan hành chính, 88 chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập, 07 chi bộ trong lực lượng vũ trang) với tổng số 8.296 đảng viên.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã đưa lịch chỉ đạo sinh hoạt chi bộ thường kỳ vào lịch công tác tháng. Quy định thời gian tiến hành sinh hoạt chi bộ đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở khối nông thôn vào ngày mồng 3 hàng tháng, chi bộ cơ quan từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 hàng tháng cơ bản thực hiện tốt. Theo thống kê, bình quân mỗi chi bộ sinh hoạt 11,7 cuộc/năm; tỷ lệ đảng viên tham gia 76,8%; số ý kiến phát biểu trung bình 07 - 08 ý kiến/cuộc sinh hoạt. Nhìn chung, trong sinh hoạt, các chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Không khí sinh hoạt dân chủ, nhiều vấn đề cụ thể, thiết thực được đảng viên mạnh dạn, thẳng thắn thảo luận, bàn bạc, bày tỏ chính kiến, đề xuất biện pháp góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, nhiều chi bộ hàng quý tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất…

Đảng bộ huyện Đức Thọ

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 10 và 5 năm thực hiện Hướng dẫn 09, cấp ủy các cấp và đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

   
Đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác
của BTV Tỉnh ủy tại huyện Đức Thọ phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết thực hiện
Chỉ thị 10 và sơ kết Hướng dẫn 09 của Huyện ủy

Từ năm 2013 đến nay, Huyện ủy Đức Thọ quy định ngày 3 hằng tháng là ngày sinh hoạt chi bộ, buổi sáng sinh hoạt các chi bộ khối cơ quan, buổi chiều phân công 155 cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện dự sinh hoạt với 155 chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn. Hầu hết các chi bộ duy trì tốt nền nếp, đều đặn chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ, đưa nhiều chuyên đề vào sinh hoạt như: “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (năm 2013 - 2015), “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (năm 2016 đến nay); “Xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng đô thị văn minh”, “Bảo đảm an ninh trật tự thôn xóm”, “Xây dựng cơ sở vật chất văn hóa”... Nội dung sinh hoạt từng bước được cải tiến, chất lượng được nâng lên, gắn với yêu cầu nhiệm vụ thực hiện chính trị của địa phương và yêu cầu công tác hoặc trao đổi, thảo luận, đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của chi bộ, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được phát huy. Nhiều chi bộ gắn việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm lãnh đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, tạo nguồn phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.  Trình độ, năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý tình huống, điều hành các buổi sinh hoạt chi bộ của chi  ủy, bí thư chi bộ được nâng lên. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc; đề cao tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ. Không khí sinh hoạt chi bộ chân tình, gần gũi, nhiều vấn đề cụ thể thiết thực được đảng viên mạnh dạn, thẳng thắn thảo luận, bàn bạc, bày tỏ chính kiến, đề xuất biện pháp góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị...

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh hiện có 977 đảng viên (970 đảng viên chính thức, 07 đảng viên dự bị) sinh hoạt tại 22 tổ chức cơ sở đảng (14 đảng bộ, 08 chi bộ cơ sở, 55 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở). Các chi bộ thuộc nhiều loại hình, ở nhiều đơn vị, địa bàn công tác, một số chi bộ thường ghép đảng viên của các bộ phận, đội công tác, hoạt động phân tán, địa bàn, nhiệm vụ khó khăn… nhưng trong những năm qua luôn được kiện toàn, phát huy vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.  

 
Đồng chí Trần Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh
phát biểu kết luận Hội nghị  Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 10 và sơ kết Hướng dẫn 09

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 10 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 497/HD-CT của Tổng cục Chính trị, Hướng dẫn số 427/HD-CT của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam về nội dung sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo các chi, đảng bộ triển khai thực hiện sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị. Nhận thức về vị trí, vai trò của chi bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của cấp ủy và cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ban hành quyết định phân công trách nhiệm các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các đoàn công tác phụ trách các mặt công tác và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09 tại các chi, đảng bộ cơ sở. Hàng tháng và trong các đợt sinh hoạt chuyên đề, thành viên đoàn công tác đều dự và chỉ đạo sinh hoạt chi bộ. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, năng lực, kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ được tiến hành thường xuyên, gắn với kiện toàn đội ngũ cấp ủy các cấp. Định kỳ quý, 6 tháng, năm và đột xuất, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo của cấp ủy, chế độ nền nếp, chất lượng sinh hoạt; hướng dẫn, chỉ đạo các đảng ủy cơ sở làm tốt công tác kiểm tra sinh hoạt đối với các chi bộ trực thuộc. Bình quân hàng năm Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra 50% chi bộ cơ sở; đảng ủy cơ sở kiểm tra 30% chi bộ trực thuộc.

Nhìn chung, các chi bộ thực hiện nghiêm quy định, duy trì sinh hoạt một lần trong tháng, sinh hoạt bất thường khi cần thiết, chú trọng sinh hoạt chuyên đề. Cấp ủy chi bộ thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc trong sinh hoạt, trước khi sinh hoạt chi bộ đều sinh hoạt cấp ủy để thống nhất nội dung, thời gian sinh hoạt, thông báo đến đảng viên nội dung sinh hoạt chi bộ trước ít nhất một ngày để đảng viên chuẩn bị ý kiến phát biểu. Các đồng chí bí thư cấp ủy đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong điều hành, luôn phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, khơi dậy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên trong chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Nghị quyết của các chi bộ bám sát tình hình thực tiễn, nhiệm vụ của đơn vị, có tính khả thi cao, góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Một số hạn chế

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chỉ thị, hướng dẫn về sinh hoạt chi bộ trong thời gian qua ở các đảng bộ huyện, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhìn chung vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế. 

Một số chi bộ chưa chấp hành đúng quy định về thời gian sinh hoạt, đảng viên tham gia sinh hoạt chưa đầy đủ; nội dung sinh hoạt chưa phong phú, nhiều chi bộ nặng về bàn công tác chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề chưa nhiều. Một số chi bộ chưa thể hiện đầy đủ tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt. Thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ chưa thành nền nếp thường xuyên; có những vấn đề trọng tâm, bức xúc đưa ra không được bàn luận kỹ; nhiều đảng viên còn nể nang, ngại va chạm, chưa mạnh dạn góp ý xây dựng chi bộ. Một số đồng chí bí thư chi bộ điều hành nội dung sinh hoạt chi bộ còn lúng túng, thiếu thảo luận kỹ trong chi ủy, chưa thường xuyên kiểm điểm vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của chi bộ cũng như tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc xây dựng nghị quyết của chi bộ có nơi chưa cụ thể, chưa tập trung vào những vấn đề trọng tâm cần tập trung lãnh đạo…

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong thời gian tới, cấp ủy các địa phương xác định các nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm là:

- Trong sinh hoạt chi bộ, kịp thời phổ biến, quán triệt nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, tình hình thời sự trong và ngoài nước cho đảng viên. Chú trọng, duy trì sinh hoạt chuyên đề; đưa việc đánh giá, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự soi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

- Mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, tạo không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình.

- Cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, có biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng, kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ và chi ủy viên. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ trong thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ và chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ.

- Các đoàn công tác, cán bộ chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, duy trì công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đối với việc bảo đảm nền nếp sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của cơ sở, biểu dương những điển hình tiên tiến, chấn chỉnh các chi bộ không thực hiện tốt việc sinh hoạt định kỳ.

- Đối với Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới đặt ra ngày càng nặng nề, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quán triệt nâng cao nhận thức cho cấp ủy các chi, đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến rõ nét trong sinh hoạt chi bộ; thường xuyên kiện toàn, củng cố cấp ủy các cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất thực sự trong nội bộ cấp ủy, tổ chức đảng và toàn đơn vị; tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy các chi, đảng bộ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. 

Nhóm tác giả: Võ Quang Đạt - Phan Tiến Đạt - Trần Mạnh Hải - Đặng Ngọc Bảo


    Ý kiến bạn đọc