Can Lộc bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính Khóa 102
EmailPrintAa
16:21 26/01/2016

Chiều ngày 25/01/2016, Trường Chính trị Trần Phú phối hợp với Huyện ủy Can Lộc tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính Khóa 102 (năm học 2013 - 2015).
 
Đồng chí Đinh Quốc Thị, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú trao bằng tốt nghiệp cho học viên  

Sau 18 tháng học tập, 84 học viên đến từ các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn huyện đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khoa học hành chính; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể; quốc phòng - an ninh và tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Trong thời gian học các học viên được đi nghiên cứu thực tế, viết tiểu luận tốt nghiệp.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp, trong đó 19 học viên đạt loại giỏi, 65 học viên đạt loại khá, 04 học viên có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện được Trường Chính trị Trần Phú tặng giấy khen.

Võ Quang Đạt - Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc