Can Lộc tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát
EmailPrintAa
16:12 18/04/2017

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng quý I năm 2017; triển khai kế hoạch nâng cao công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ xã Phú Lộc và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
 

Trong quý I, cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra, giám sát 52 tổ chức đảng, 11 đảng viên chủ yếu về nhiệm vụ sản xuất vụ Xuân, phong trào xây dựng nông thôn mới, công tác đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng... Các tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật 15 đảng viên với các hình thức: khiển trách 11, cảnh cáo 02, cách chức 01, khai trừ 01; cấp thi hành kỷ luật: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 01, Ban Thường vụ Huyện ủy 01, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 03, đảng ủy 03, chi bộ 07; nội dung vi phạm: chính sách dân số 10, những điều đảng viên không được làm 03, vai trò trách nhiệm người đứng đầu 02 trường hợp. Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều ý kiến thảo luận đã nêu một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát, như: Chưa tiến hành kiểm tra, giám sát được nhiều tổ chức đảng, đảng viên; thủ lục, hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ; việc kỷ luật một số đảng viên chưa kịp thời, có tâm lý ngại va chạm, né tránh; một số đơn thư chưa được giải quyết triệt để...

Tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc đã triển khai“Kế hoạch nâng cao công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ xã Phú Lộc năm 2017 và những năm tiếp theo” nhằm tạo sự chuyển biến về tư tưởng và hành động trong toàn đảng bộ đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, giúp đảng ủy, các chi bộ và Ủy ban Kiểm tra xã Phú Lộc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Dũng, Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp huyện Can Lộc quan tâm thực hiện các nội dung: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác xây dựng Đảng và phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; thực hiện đầy đủ chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Đảng ủy xã Phú Lộc thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra để nhân rộng ra các đơn vị khác.

Lương Hữu Hoàng

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc