Đảng bộ huyện Can Lộc chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025
EmailPrintAa
10:58 18/05/2020

Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là một trong ba đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Can Lộc. Với quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã chỉ đạo sát sao, chuẩn bị chu đáo các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Lãnh đạo tỉnh, huyện tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thượng Lộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Để tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo đại hội từ huyện tới cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, đồng thời, tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; chỉ đạo các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW.

Các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội được thành lập, Bí thư Huyện ủy trực tiếp làm Trưởng Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban nhân sự; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng Tiểu ban phục vụ; thành viên các tiểu ban là đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện. Các tiểu ban đã chủ động xây dựng kế hoạch với các nội dung, lộ trình và thời gian thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Xác định việc lãnh đạo và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp cơ sở chính là tiền đề quan trọng cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đoàn, tổ công tác chỉ đạo cơ sở do các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Huyện ủy Đảng bộ huyện trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị và  tổ chức đại hội ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Điểm khác của nhiệm kỳ Đại hội lần này, Can Lộc có 03 đảng bộ mới thành lập đầu năm 2020, đó là thị trấn Nghèn, xã Kim Song Trường, xã Khánh Vĩnh Yên, đòi hỏi công tác chỉ đạo phải có sự tập trung, sát sao và quyết liệt hơn. Ngay từ khi các Đảng bộ chưa sáp nhập, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 03 tổ Biên tập văn kiện đại hội, để đảm bảo ngay sau khi sáp nhập, các Ban Chấp hành đảng bộ mới có thể tiếp cận được với dự thảo đề cương Báo cáo chính trị và chuẩn bị các nội dung cho Đại hội.

Đại hội Đảng bộ xã Khánh Vĩnh Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đến hết ngày 12/5/2020, có 18/18 đảng bộ xã, thị trấn và 20/20 đảng  bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị, trường học trực thuộc Đảng bộ huyện đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, và là huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành sớm nhất đại hội đảng bộ cấp cơ sở, trong đó có 21/38 đơn vị thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Kết quả bầu vào cấp ủy khoá mới của các đơn vị cơ bản đảm bảo đúng với cơ cấu, định hướng đề ra.

Cùng với việc chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở, Ban Thường vụ  Huyện ủy đã chỉ đạo các tiểu ban đẩy nhanh tiến độ các nội dung phần việc theo kế hoạch. Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị và Đề án nhân sự được xác định là hai nội dung trọng tâm của Đại hội. Hai nội dung này được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị và cẩn trọng trong từng bước thực hiện. Đối với dự thảo Báo cáo chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các ban, phòng chuyên môn thống kê, tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội, phân tích, đánh giá báo cáo giải trình, làm rõ được kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XXXV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; xác định các chỉ tiêu của Đại hội XXXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nội dung này đã được chuẩn bị công phu, có tầm bao quát, đánh giá trên cơ sở thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, chỉ ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để đưa huyện Can Lộc có những bước phát triển đột phá trong nhiệm kỳ tới. Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXXV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXVI đã qua 08 lần chỉnh sửa; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đạng bộ huyện đã bổ sung, điều  chỉnh lần thứ 05,  tiếp thu các ý kiến góp ý tại các hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ, các tổ chức cơ sở Đảng…; đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo, gợi ý của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện. Trong đó, các mục tiêu, chủ đề đại hội và mũi đột phá cũng như các nhóm giải pháp được hoàn thiện theo hướng vừa phát huy lợi thế địa phương, vừa bám sát chỉ tiêu, mục tiêu chung của tỉnh. Ngoài ra, văn kiện đại hội cũng chú trọng đầu tư soạn thảo dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với tình hình thực tế và có tính khả thi, để ngay sau đại hội, Nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống, đạt kết quả cao.

Đối với công tác nhân sự, Tiểu ban Nhân sự đã tiến hành rà soát, đánh giá tình hình nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2021;  đội ngũ cán bộ trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhất là về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ đối với nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia; đồng thời thực hiện việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí sắp xếp nhân sự một bước trước đại hội đảm bảo minh bạch, khách quan, đúng quy trình.

Điểm nhấn quan trọng trong công tác chuẩn bị đại hội ở Đảng bộ huyện Can Lộc là việc lựa chọn nhân sự vào cấp ủy khóa mới. Xác định đại hội chính là cơ hội để sàng lọc, tìm ra đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, góp phần đưa địa phương phát triển, đổi mới hơn trong nhiệm kỳ mới, vì vậy, trong đề án nhân sự, Can Lộc đã bám sát đề cương hướng dẫn của Trung ương và tỉnh; thực hiện quy trình 05 bước chặt chẽ đối với nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần đầu; số lượng nhân sự cấp ủy đảm bảo giảm 5% theo Chỉ thị số 35-CT/TW; ngoài ra, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đổi mới 1/3 so với cả nhiệm kỳ. Theo đề án nhân sự, trong nhiệm kỳ tới, dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cơ cấu 39 đồng chí; Ban Thường vụ Huyện ủy cơ cấu 13 đồng chí.

Để đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường chính trung tâm huyện, các xã, thị trấn. Quan tâm làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ngay tại cơ sở, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bên cạnh đó, phát động các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng triển khai các công trình chào mừng đại hội, như: Nâng cấp các tuyến đường chính; các xã, thị trấn huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng, chỉnh trang vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vận động Nhân dân hiến đất, hiến công trình, mở rộng đường giao thông, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội, toàn huyện đã có 80 công trình chào mừng được triển khai với tổng kinh phí gần 110 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương còn đăng ký xây dựng thêm 52 khu dân cư kiểu mẫu, 250 vườn mẫu và xóa bỏ, chỉnh trang hàng trăm vườn tạp…

Với tinh thần chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, cách làm bài bản, linh hoạt và khoa học, cùng với không khí hân hoan, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Can Lộc đã cơ bản hoàn thành các nội dung chính, đảm bảo đúng quy định, sẵn sàng cho một kỳ đại hội thành công.

Nguyễn Như Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc