Đảng bộ thị xã Kỳ Anh: Chủ động, tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2024
EmailPrintAa
16:31 05/04/2022

Xác định đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo nguồn cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã và đang tập trung chỉ đạo chuẩn bị chu đáo đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Thường trực Thị ủy làm việc với đảng ủy các xã, phường về công tác chuẩn bị đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố

Đảng bộ Thị xã Kỳ Anh hiện có 72 chi bộ thôn, tổ dân phố; trong đó có 17 cán bộ không chuyên trách làm Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ và Chi ủy viên các chi bộ, hầu hết phát huy hiệu quả công tác trong thời gian qua. Đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có 43/81 cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi), dự kiến là nguồn bổ sung đội ngũ Chi ủy viên. Qua khảo sát, dự báo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2024 sẽ có 48 chi bộ có nhân sự Chi ủy ổn định, 24 chi bộ có khó khăn hoặc biến động về nhân sự, chủ yếu do phần lớn do đảng viên đã cao tuổi, thiếu nguồn cán bộ kế cận Bí thư, Phó Bí thư chi bộ.

Vừa qua, tại Hội nghị với đảng ủy xã, phường về công tác chuẩn bị đại hội chi bộ, Thường trực Thị ủy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy tăng cường công tác phối hợp, tham mưu cấp ủy trong xây dựng kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân, kịp thời hướng dẫn cơ sở triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhất công tác chuẩn bị đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố. Đảng ủy các xã, phường rà soát xây dựng và triển khai kế hoạch đại hội chi bộ khi có hướng dẫn; làm tốt công tác tư tưởng, công tác nhân sự, chủ động chỉ đạo rà soát nguồn nhân sự giới thiệu bầu cấp ủy khóa mới ở 100% chi bộ, bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, được đánh giá có uy tín và đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quan tâm quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trẻ, trẻ hóa cấp ủy, nâng cao tỷ lệ đảng viên là trưởng thôn. Phát động phong trào thi đua sôi nổi, xây dựng công trình chào mừng đại hội chi bộ, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Đậu Thị Anh (Văn phòng Thị ủy Kỳ Anh )


    Ý kiến bạn đọc