Đảng bộ xã Tùng Ảnh tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
EmailPrintAa
15:46 21/06/2019

Ngày 19/6/2019, Đảng bộ xã Tùng Ảnh (thuộc Đảng bộ huyện Đức Thọ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tùng Ảnh là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ chọn tổ chức Hội nghị điểm cấp xã. Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra giám sát tại huyện Đức Thọ dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã và tham luận của các đại biểu, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ xã Tùng Ảnh đã nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nội dung và các hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Trong sinh hoạt luôn giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; dân chủ ở cơ sở được đảm bảo, trí tuệ tập thể được phát huy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên; tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ ổn định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận, phân tích một số khó khăn, hạn chế, nhất là trong công tác quản lý đảng viên, tạo nguồn, phát triển đảng viên mới ở các chi bộ thôn, xóm; đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng mà Đảng bộ xã Tùng Ảnh đã đạt được trong nhiệm kỳ. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Tùng Ảnh chú trọng, đi sâu vào thực tiễn hơn nữa từng nội dung, hành động, việc làm cụ thể. Trong phương hướng, nhiệm vụ cần phải làm nổi bật được những giải pháp có tính trọng điểm, đột phá của công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy xã tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống; đổi mới toàn diện, đồng bộ về công tác cán bộ, đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tập trung xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về mọi mặt.

Trần Quốc Dũng - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ


    Ý kiến bạn đọc