Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại Huyên ủy Hương Sơn
EmailPrintAa
16:23 27/11/2018

Vừa qua, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Hà Văn Thạch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII. Trước đó, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế tại xã Sơn Kim 1 và thị trấn Phố Châu.

Đồng chí Hà Văn Thạch, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã báo cáo một số kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW tại huyện Hương Sơn. Theo đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã được triển khai kịp thời, đồng bộ và quyết liệt, có lộ trình, bước đi hợp lý, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của tỉnh. Đến nay, đã thẩm định xong đề án của 27/32 xã, thị trấn; ở cấp huyện xây dựng xong 6 đề án chi tiết gồm: Đề án về hợp nhất Trung tâm Văn hóa thể thao-Thông tin và Du lịch với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố; Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; Đề án sáp nhập tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn huyện; Đề án khối Đảng - Đoàn thể; Đề án sáp nhập văn phòng chung cấp xã. Các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục xây dựng Đề án sắp xếp hệ thống các trường mầm non, phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Đề án sáp nhập Bệnh viên đa khoa Hương Sơn, Bệnh viên Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo,Trung Tâm Y tế dự phòng,Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình; Điều chỉnh bổ sung dự thảo Đề án tổng thể cấp huyện.

Kết luận buổi làm việc, \đồng chí Hà Văn Thạch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận số 92-KL/TU, ngày 03/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Hương Sơn. Các nghị quyết đều được tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, đồng thời xây dựng các kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể. Quá trình xây dựng Đề án đã làm tốt việc khảo sát, đánh giá tình hình tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và có văn bản mô tả khối lượng thực hiện cho từng công việc. Tiêu biểu là xã Sơn Kim 1 và thị trấn Phố Châu đã xây dựng đề án công phu, chu đáo, thể hiện trách nhiệm cao trong quá trình xây dựng, các thành phần kiêm nhiệm rõ ràng, phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy cần nắm thật sâu, thật chắc nội dung của các nghị quyết để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền, vận động. Trong quá trình thực hiện các đề án cần thận trọng, làm tốt công tác tư tưởng và chế độ chính sách cho cán bộ nhằm tạo đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Phạm Anh Hào - Huyện ủy Hương Sơn


    Ý kiến bạn đọc