Huyện Hương Khê thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW
EmailPrintAa
15:28 05/12/2019

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Hương Khê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Công an huyện Hương Khê tiếp nhận, phân loại các loại vũ khí, vật liệu nổ do người dân giao nộp

Cấp ủy, chính quyền Huyện đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị, nhất là các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo; quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; đồng thời, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính. Định kỳ, Thường trực Huyện ủy tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị trong Khối nội chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc, ban hành kết luận và chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị trong Khối nội chính xây dựng quy chế phối hợp; tăng cường phát hiện, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo kịp thời, không để kéo dài, gây dư luận không tốt trong Nhân dân.

Trong 10 tháng đầu năm 2019, công tác nội chính đã đạt được kết quả tích cực, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Lực lượng Công an điều tra làm rõ 29 vụ/30 vụ, 51 đối tượng phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 96,6%); khởi tố 31 vụ/67 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân huyện tiếp nhận, giải quyết 35/38 tin báo tội phạm (đạt tỷ lệ 92,1%); thụ lý, giải quyết 26 vụ/44 bị can; truy tố chuyển Tòa án 24 vụ /42 bị can. Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý, giải quyết 153/169 vụ, việc các loại (đạt tỷ lệ 91%). Công tác thi hành án dân sự với tổng số việc phải thi hành 498 việc, số việc có điều kiện thi hành 367 việc, đã thi hành xong 287 việc. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường; thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập đối với 573/573 người theo quy định.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị đã được Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy nghiêm túc thực hiện, chỉ đạo quán triệt đến cán bộ chủ chốt và các địa phương, đơn vị; yêu cầu người đứng đầu các xã, thị trấn tuân thủ quy định tiếp công dân ít nhất 2 ngày/tháng, đồng thời tăng cường tiếp, đối thoại với công dân ngay từ cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy, Ban tiếp công dân huyện chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo và theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho người đứng đầu cấp ủy; bố trí địa điểm, điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết, thuận lợi cho người dân đến phản ánh, kiến nghị. Tại các buổi tiếp công dân đều có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan chức năng, các phòng, ban chuyên môn cấp huyện. Lịch tiếp công dân được đăng tải đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của huyện và thông báo rộng rãi trong Nhân dân. Trong 10 tháng đầu năm 2019, toàn Huyện đã tiếp 162 lượt công dân; tiếp nhận 175 đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo (đơn đủ điều kiện thụ lý 127; đã giải quyết 94 đơn), trong đó đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức 06 phiên tiếp dân theo Quy định 11-QĐi/TW.

Tuy vậy, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Hương Khê vẫn còn một số hạn chế: Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là an ninh nông thôn; công tác dự báo tình hình ở cơ sở chưa tốt; tình trạng tranh chấp, lấn, chiếm rừng và đất lâm nghiệp, khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản ở một số nơi nhưng chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời; thời gian gần đây nổi lên một số loại tội phạm mới như sử dụng vũ khí nóng, tín dụng đen... gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng cơ chế phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, tổ chức thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo thực hiện tốt công tác hội thao, huấn luyện, quân sự, quốc phòng. Quan tâm công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tiếp dân theo quy định 11-QĐi/TW tại các xã, thị trấn; xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc đánh kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm.

Kiều Thị Hằng (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê)


    Ý kiến bạn đọc