Huyện ủy Đức Thọ tập huấn nâng cao năng lực chỉ đạo sinh hoạt chi bộ khối nông thôn
EmailPrintAa
15:20 25/03/2017

Huyện ủy Đức Thọ vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác cho 155 đồng chí cán bộ huyện được phân công dự sinh hoạt chi bộ khối nông thôn.
 

 

Các đại biểu dự tập huấn

Trong hơn 3 năm qua, 155 cán bộ cấp huyện đã được Ban Thường vụ Huyện ủy cử về dự sinh hoạt định kỳ tại 155 chi bộ khối nông thôn trong toàn huyện, vào chiều ngày mồng 3 hàng tháng. Nhằm tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho các đồng chí được cử về sinh hoạt tại các chi bộ, Hội nghị đã quán triệt các nội dung, phương pháp, các bước trong sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dân nội dung sinh hoạt chi bộ; trong đó đã cụ thể hóa các bước tiến hành, nội dung sinh hoạt chung và riêng đối với các loại hình chi bộ; về vai trò trách nhiệm của từng đối tượng trong hướng dẫn sinh hoạt chi bộ, như: đối với đảng ủy cơ sở, đối với chi ủy, chi bộ và đối với các đồng chí cán bộ huyện được phân công về dự sinh hoạt…; gợi ý các nội dung sinh hoạt chuyên đề theo từng tháng, quý; hướng dẫn nội dung sinh hoạt đối với chi bộ nông thôn; chi bộ cơ quan hành chính, sự nghiệp; chi bộ trong lực lượng vũ trang… Hội nghị cũng chỉ rõ những vấn đề cần lưu ý, đặc biệt là những vướng mắc, những bài học kinh nghiệm đã tổng kết từ thực tiễn sau hơn 3 năm thực hiện chủ trương cử cán bộ huyện về sinh hoạt định kỳ tại chi bộ khối nông thôn của huyện.

Trần Quốc Dũng (Ban Tuyên giao Huyện ủy Đức Thọ)


    Ý kiến bạn đọc