Huyện ủy Hương Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn huyện
EmailPrintAa
22:13 31/10/2022

Vừa qua, Huyện ủy Hương Sơn đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị

Dự, chỉ đạo và trực tiếp trình bày chuyên đề tại Hội nghị có đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt những nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ và công tác tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, đã tập trung phân tích, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức, cán bộ và công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên hiện nay, từ đó nêu những giải pháp cụ thể để khắc phục, âng cao chất lượng, hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề “Những nội dung mới, cốt lõi về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ”

Đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề “Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay”

Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Hương Sơn đã tổ chức 21 lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ trong toàn huyện và đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, cán bộ cốt cán từ huyện đến cơ sở… Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện thực hiện sinh hoạt 03 chuyên đề: “Tự soi, tự sửa”; Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Truyền thống văn hóa con người Hương Sơn”.

Đồng chí Bùi Nhân Sâm phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bùi Nhân Sâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện  đề nghị các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, nhất là tiếp tục quan tâm đổi mới công tác đánh giá, kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân cho cán bộ, đảng viên trong toàn huyện.

Nguyễn Đình Tường (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc