Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương
EmailPrintAa
11:09 15/05/2019

Sáng ngày 14/5/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; triển khai một số nội dung công tác tuyên giáo - dân vận trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, hơn 200 cán bộ chủ chốt của huyện Kỳ Anh đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 37-NQ/TW, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, Chỉ thị số 28-CT/TW.

Đồng chí Trần Đình Gia, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14. Thời gian tới, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở sẽ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, thống nhất về hành động; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, bám sát nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện.

Trần Mạnh Hải - Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện Kỳ Anh


    Ý kiến bạn đọc