Huyện ủy Vũ Quang sơ kết công tác phát triển kinh tế tập thể
EmailPrintAa
15:40 05/01/2016

Huyện ủy Vũ Quang vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 122/NQ-HĐND, ngày 30/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế tập thể.
 
Toàn cảnh Hội nghị  

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 122/NQ-HĐND, 3 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, từ chỗ chỉ có 05 hợp tác xã (năm 2012), đến nay, toàn huyện Vũ Quang đã có 52 hợp tác xã và 72 tổ hợp tác, trong đó có 11 hợp tác xã dịch vụ môi trường, 05 hợp tác xã thương mại, dịch vụ, 36 hợp tác xã dịch vụ nông, lâm nghiệp. Các hợp tác xã chăn nuôi đang thực hiện mô hình chăn nuôi liên kết với các doanh nghiệp mang lại hiệu quả tương đối cao, ổn định, điển hình như: Hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp Phú Sơn liên kết với Công ty chăn nuôi MITRACO có quy mô 450 con lợn nái cấp bố mẹ, lợi nhuận hàng năm đạt trên 800 triệu đồng; Hợp tác xã tổng hợp dịch vụ Đức Hương liên kết với Công ty CP Việt Nam có quy mô 1.200 con lợn thương phẩm, lợi nhuận hàng năm đạt trên 500 triệu đồng… góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Qua báo cáo sơ kết và các ý kiến tham luận, Hội nghị đã đánh giá khách quan về những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phát triển các mô hình kinh tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác), đồng thời nêu một số giải pháp để tiếp tục phát triển các mô hình kinh tế tập thể nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, phấn đấu đưa Vũ Quang trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Nguyễn Thị Thủy - Huyện ủy Vũ Quang


    Ý kiến bạn đọc