Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã Kỳ Anh tăng cường phối hợp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm
EmailPrintAa
17:05 21/04/2023

Chiều ngày 20/4/2023, Thường trực Thị ủy Kỳ Anh tổ chức làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thị xã nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động trong quý I năm 2023, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong quý I, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã Kỳ Anh đã tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, các hoạt động chào mừng chào mừng 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đại hội Hội Nông dân các cấp; tập trung hỗ trợ xã Kỳ Hoa và xã Kỳ Hà thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đồng thuận, phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm như: Hạng mục Bãi chứa xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn, Dự án trạm biến áp 220kV Vũng Áng… Bên cạnh đó, các hoạt động vận động, tiếp nhận, phân bổ quà Tết, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người dân nhân dịp Tết Quý Mão được chú trọng; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế, nổi bật là: Hội Nông dân ra mắt Tổ hợp tác chăn nuôi bò; Đoàn thanh niên ra mắt 08 mô hình “Đàn gà khăn quàng đỏ”, Hội Liên hiệp Phụ nữ kết nối hỗ trợ 130 mô hình sinh kế cho đoàn viên, hội viên.

Tuy vậy, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vẫn còn một số hạn chế, nhất là việc xây dựng chương trình phối hợp với cấp ủy chính quyền cơ sở chưa được quan tâm; việc hướng dẫn tổ chức sinh hoạt điểm, tiêu chí đánh giá chi đoàn, chi hội chậm được triển khai.

Đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã phát biểu

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thị xã đề nghị Ban Dân vận Thị ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của khối dân vận - mặt trận; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra và khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đã được Thường trực Thị ủy chỉ đạo tại kỳ giao ban trước. Tập trung rà soát, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II theo chức năng, nhiệm vụ và chỉ tiêu đã đề ra. Đổi mới, nâng cao chất lượng báo cáo hàng tháng, báo cáo quý theo hướng rõ việc, có số liệu cụ thể. Triển khai hướng dẫn sinh hoạt điểm, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chi đoàn, chi hội, có kế hoạch đẩy mạnh thực hiện sinh hoạt điểm để tạo sức lan tỏa. Chú trọng hơn nữa trong công tác động viên, hỗ trợ các gia đình có quân nhân nhập ngũ. Đối với các nhiệm vụ của các đoàn thể, yêu cầu có kế hoạch hoặc chương trình công tác cụ thể triển khai hàng tháng để tập trung triển khai hiệu quả. Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động Thị xã tập trung cao công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, phát động phong trào thi đua xây dựng các công trình, phần việc chào mừng thiết thực gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Ban Thường vụ Thị đoàn có kế hoạch đổi mới hoạt động trong dịp hè cho học sinh, xây dựng mô hình kinh tế thanh niên. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh chú trọng công tác đào tạo nghề, giảm nghèo cho hội viên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội sớm xây dựng, hoàn thiện chương trình ký kết nội dung phối hợp với đảng ủy các xã, phường trong năm 2023 để nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động, tạo động lực quan trọng nhằm huy động tổng hợp các nguồn lực trong Nhân dân để hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Đậu Thị Anh ( Văn phòng Thị ủy Kỳ Anh)


    Ý kiến bạn đọc