Tập trung chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025
EmailPrintAa
16:25 04/03/2020

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 193-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cấp ủy các cấp đã và đang tập trung chỉ đạo chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh điểm tin một số đảng bộ cấp huyện:

Huyện ủy Đức Thọ triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Đức Thọ

Đảng bộ huyện Đức Thọ hiện có 15 xã và 01 thị trấn, 35 tổ chức cơ sở Đảng, 262 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, tổng số 8.750 đảng viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW cho cán bộ cốt cán với gần 300 người tham gia và chỉ đạo mở 39 hội nghị tại cơ sở; đồng thời chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Ban Thường vụ huyện đã đã ban hành hơn 30 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội.

Về công tác nhân sự, đến nay, cấp huyện và cấp cơ sở đã tiến hành các đợt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo quy định, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm nơi công tác và lấy ý kiến đánh giá nhận xét cán bộ nơi cư trú đối với các đồng chí còn đủ tuổi tái cử. Đối với các đơn vị mới sáp nhập, công tác nhân sự được thực hiện đảm bảo chặt chẽ.

Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt nội dung đại hội điểm xã Tùng Ảnh

Đến nay, 216 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở khối xã, thị trấn đã tổ chức thành công đại hội, khối cơ quan còn một số chi bộ dự kiến đại hội vào đầu tháng 3/2020. Kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhìn chung đạt kết quả tốt, trong đó về nhân sự cấp ủy: Tỷ lệ đổi mới đạt 39,2%, tỷ lệ nữ đạt 38,3%, tỷ lệ trẻ đạt 4,04%. Bốn đơn vị được lựa chọn đại hội điểm gồm Đảng bộ xã Tùng Ảnh (xã không sáp nhập), Đảng bộ xã Lâm Trung Thủy (đơn vị xã sáp nhập), Đảng bộ Trường THPT Trần Phú, Chi bộ Kho bạc (khối cơ quan, trường học) đã được Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt nội dung đại hội, hiện đang được gấp rút triển khai hoàn thành các bước chuẩn bị đại hội điểm.

Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội cũng được Ban Thường vụ quan tâm, đặc biệt là báo cáo chính trị. Ở cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã dự thảo Báo cáo chính trị, Đề án công tác nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX (nhiệm kỳ 2020 - 2025), đã xin ý kiến 03 lần, nay tiếp tục hoàn thiện để lấy ý kiến góp ý theo hướng dẫn. Ở cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn đề cương, đồng thời thường xuyên chỉ đạo xây dựng các văn kiện theo quy định, nhất là đối với các xã không sáp nhập.

Bên cạnh công tác chuẩn bị đại hội các cấp, huyện Đức Thọ tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng với các xã, thị trấn nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân đối với đại hội đảng các cấp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đức Thọ là huyện năm 2020 thực hiện sáp nhập nhiều đơn vị hành chính cấp xã nhất, việc giải quyết những tồn đọng về đất đai, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề môi trường, tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản, tình hình đại hội cơ sở một số đơn vị qua rà soát tình hình còn có một số khó khăn nhất định.

Để đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền; khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là trên lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản...; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên và tổ chức Đảng; giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại liên quan đến công tác cán bộ; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đảng bộ Hương Khê

Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê đã ban hành Kế hoạch số 2073-H/HU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức hội nghị Ban cốt cán quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW và kế hoạch tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và Đảng bộ huyện.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện

Đến nay, Đảng bộ huyện Hương Khê đã triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng thời gian quy định; đồng thời, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ và các tổ giúp việc phục vụ đại hội. Các tiểu ban đã ban hành quy chế làm việc, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ; thành lập 06 đoàn rà soát, nắm tình hình công tác chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở và kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Về chuẩn bị văn kiện, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện huyện lần thứ XXX đã được trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho ý kiến lần 3 và sẽ gửi các cấp ủy cơ sở cơ góp ý trong tháng 4/2020.

Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh để chỉ đạo cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện nhà; đã kiện toàn chức danh cán bộ chủ chốt cấp huyện; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch theo quy định và xây dựng đề án nhân sự xin ý kiến hội nghị cốt cán cấp huyện.

Đối với cấp cơ sở, các tổ chức cơ sở Đảng cơ bản đã hoàn dự thảo báo cáo chính trị lần 1, riêng xã Hương Trạch (đơn vị đại hội điểm của tỉnh) đã hoàn thành báo cáo chính trị; đã có 273/344 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội. Theo kế hoạch, cấp cơ sở tiến hành đại hội bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước 30/6/2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, tiến hành trong tháng 8/2019.

Xác định đại hội đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang, đảng bộ và nhân dân các địa phương trong tỉnh tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chuẩn bị và tổ chức tốt và lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Mai Thị Ngọc Hà - Phạm Thị Sâm


    Ý kiến bạn đọc