Thị ủy Hồng Lĩnh sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
EmailPrintAa
14:55 13/07/2018

Sáng ngày 12/7/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2018, Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thị xã Hồng Lĩnh đã có sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền vận động theo hướng cụ thể, rõ việc, sát thực tế, hướng về cơ sở. Vì vậy, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Có 03 dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Thực hiện Đề án xây dựng đô thị loại III, trồng mới trên 2.000 cây xanh, triển khai thực hiện 27 công trình chỉnh trang đô thị. Các hoạt động văn hoá - xã hội diễn ra sôi nổi, nhất là các hoạt động vui Tết đón Xuân, lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương; tổ chức làm việc, ký kết với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh các chương trình phối hợp tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Thị xã. Đổi mới công tác quản lý, liên kết với các bệnh viện tuyến Trung ương để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, cấp ủy tập trung chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tập trung thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát đã được phê duyệt, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.

Tuy vậy, Hội nghị cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như: Kinh tế chưa có sự phát triển đột phá, thu ngân sách đạt thấp; tình trạng vi phạm trật tự đô thị vẫn còn xảy ra; một số vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo của công dân chưa được tập trung xử lý dứt điểm. Công tác nắm diễn biến tư tưởng, định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW còn hạn chế...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục xúc tiến đầu tư; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng đô thị loại III, hoàn thành, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo kế hoạch đã đề ra. Phối hợp, tham mưu tổ chức thành công Hội thảo cấp tỉnh “Hồng Lĩnh với kinh đô Ngàn Hống”. Đảm bảo điều kiện, triển khai hoàn thành các nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Cùng với các cơ quan truyền thông cấp tỉnh tổ chức thực hiện tốt các chương trình phối hợp tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về thị xã Hồng Lĩnh. Thực hiện có hiệu quả các chính sách về an sinh xã hội, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Phát huy tinh thần xung kích của cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hoàng Thị Thanh Cảnh - Văn phòng Thị ủy Hồng Lĩnh


    Ý kiến bạn đọc