Thị ủy Hồng Lĩnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng năm 2018
EmailPrintAa
08:25 25/12/2018

Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng năm 2018; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc

Năm 2018, Thị ủy Hồng Lĩnh triển khai công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm: Về chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng; việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên… đồng thời tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: Đất đai, khoáng sản, tài chính, xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội, công tác cán bộ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu...; việc chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, Quy định nêu gương của cán bộ đảng viên, người đứng đầu; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 63 đảng viên, trong đó có 34 cấp ủy viên; qua kiểm tra, kết luận có 06 đồng chí có khuyết điểm vi phạm, xử lý kỷ luật 01 đồng chí. Kiểm tra 73 tổ chức đảng, trong đó Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra 05 tổ chức và Đảng ủy cơ sở kiểm tra 68 tổ chức; qua kiểm tra, phát hiện một số tổ chức có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa phải xử lý kỷ luật, đã kịp thời phê bình, kiểm điểm nghiêm túc; đồng thời giám sát 61 đảng viên, 38 tổ chức đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã thi hành kỷ luật 24 đảng viên.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các ngành thuộc khối Nội chính; tập trung xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến tận cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; chỉ đạo thực hiện phân bổ ngân sách sát với tình hình thực tế và điều kiện của từng địa phương, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức...

Tại hội nghị, các thành phần tham gia đã thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nội chính và phòng, chống tham nhũng: Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng chưa đầy đủ. Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát cấp ủy cùng cấp và người đứng đầu còn khó khăn; hoạt động kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở hiệu quả thấp, chưa có tác dụng phòng ngừa, giáo dục. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao chưa được chú trọng.

Đồng chí Đặng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Sau phát biểu của đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra và Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng; việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng nhất là trong sinh hoạt cấp ủy. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xử lý, chấn chỉnh kịp thời; giám sát các đồng chí là cấp ủy viên cùng cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tập trung xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở và các vụ việc tồn đọng kéo dài. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong khối Nội chính, đặc biệt là cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, không để sai sót; chủ động nắm chắc và dự báo chính xác tình hình để có biện pháp xử lý khi có các vụ việc xảy ra, không để bị động bất ngờ.

Tại Hội nghị, Thường trực Thị ủy đã trao tặng giấy khen cho 04 tập thể đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 Ngày truyền thống của ngành kiểm tra Đảng và 03 tập thể, 03 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

Đặng Thị Lý - Thị ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Hồng Lĩnh


    Ý kiến bạn đọc