Thị xã Hồng Lĩnh tập trung thực hiện các tiêu chí đô thị loại III
EmailPrintAa
10:09 14/11/2018

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020. Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã có nhiều nỗ lực, từng bước thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Nhân dân tham gia xây dựng đường giao thông

Ngày 20/12/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ThU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020. Sau 02 năm thực hiện Nghị quyết, thị xã Hồng Lĩnh đã đạt được một số kết quả: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chung thị xã Hồng Lĩnh; 6/6 phường, xã được phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000. Đã hoàn thành việc cắm mốc quy hoạch chung và quy hoạch phân khu các phường (100% các tuyến đường từ 11,5m trở lên đã được cắm mốc); xã Thuận Lộc đã hoàn thành cắm mốc quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Các địa phương, đơn vị đã tập trung thực hiện 82 công trình chỉnh trang đô thị, trong đó xây dựng mới 4,2 km đường điện chiếu sáng công cộng các trục đường chính; huy động xã hội hóa đầu tư được 9,2 km đường điện chiếu sáng khu dân cư, ngõ xóm; xây dựng 7,6 km đường giao thông khu dân cư và trục đường phố; duy tu bảo dưỡng thường xuyên 12 tuyến đường với tổng chiều dài 31,87km; tổ chức cắm biển bổ sung biển báo tên đường, tên ngõ phố; làm mới 05 nhà văn hóa, cải tạo nâng cấp thêm 07 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; xây dựng 12,1 km mương thoát nước; xây dựng 06 công trình trường học; hoàn thành xây dựng chợ Hồng Sơn - La Giang. Hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật 04 khu dân cư với tổng diện tích 5,4 ha. Hoàn thành lắp đặt thêm 05 cụm đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường chính. Vận động nhân dân, doanh nghiệp, cơ quan, trường học đẩy mạnh phong trào trồng cây, đã trồng được trên 2.000 cây xanh các loại, số tiền huy động xấp xỉ 01 tỷ đồng. Trên địa bàn đã có 11 tuyến phố văn minh đô thị. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, từ cuối năm 2016 đến 8/2018 đã thu hút 14 dự án đầu tư của doanh nghiệp và cá nhân, tổng số vốn đăng ký 575,8 tỷ đồng.

Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, cảnh quan, kiến trúc đô thị, cấp ủy, chính quyền từ Thị xã đến cơ sở đã tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III. Kết quả huy động đầu tư toàn xã hội trong 02 năm đạt trên 797 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn từ ngân sách 207,6 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp đầu tư các dự án trên địa bàn 182 tỷ đồng, vốn nhân dân tự xây dựng trên 329 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp chỉnh trang đô thị 32,4 tỷ đồng, nguồn tài trợ và nguồn vốn khác (tài trợ trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa và một số công trình khác trên địa bàn) 46,1 tỷ đồng. Kết quả trên tạo đà để thị xã Hồng Lĩnh đẩy mạnh thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Hoàng Thị Thanh Cảnh - Văn phòng Thị ủy Hồng Lĩnh


    Ý kiến bạn đọc