Xã Điền Mỹ ổn định tổ chức bộ máy, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị
EmailPrintAa
14:27 03/11/2020

Thực hiện, Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14, ngày 21/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Điền Mỹ được sáp nhập từ hai xã Phương Điền, Phương Mỹ (huyện Hương Khê) từ ngày 01/01/2020. Việc sáp nhập xã đã làm giảm đơn vị hành chính, góp phần đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và người lao động không chuyên trách cấp xã theo tinh thần Nghị quyết 18, Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Điền Mỹ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Từ bộ máy của hai xã Phương Điền, Phương Mỹ với tổng số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách lên tới 54 người (xã Phương Điền 25 người, xã Phương Mỹ 29 người); viên chức giáo dục, y tế 98 người (xã Phương Điền 64 người, Phương Mỹ 34 người); số lượng người hoạt động không chuyên trách thôn 28 người (Phương Điền 12 người, Phương Mỹ 16 người), sau khi sáp nhập, tổng số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã còn lại 30 người (giảm 20 cán bộ, công chức, 04 người hoạt động không chuyên trách); viên chức giáo dục, y tế 86 người (giảm 12 người); số lượng người hoạt động không chuyên trách thôn 22 người (giảm 6 người); giảm 01 trạm y  tế,  01 trường Mầm non. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách xã Điền Mỹ được lựa chọn đảm bảo về trình độ, năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời chỉ đạo việc xây dựng, ban hành quy chế làm việc, phân công lĩnh vực phụ trách cho các đồng chí lãnh đạo; căn cứ trình độ, năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức xã, đồng thời xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2020. Mặc dù có diện tích lớn hơn, dân số đông hơn so với trước, số lượt người dân đến giao dịch cũng như khối lượng công việc cần thực hiện tăng nhưng đội ngũ cán bộ xã đã nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2020. Nhờ đó, những nhiệm vụ của địa phương sau khi sáp nhập được thực hiện đúng kế hoạch, đạt được kết quả bước đầu: Nhân dân đoàn kết, thống nhất, đồng thuận với các cấp chính quyền; kinh tế, văn hóa, xã hội ổn định, có chiều hướng phát triển; an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Sau sáp nhập, xã Điền Mỹ có diện tích đất tự nhiên rộng, nằm ven sông Ngàn Sâu, phù sa màu mỡ, bằng phẳng, gần đường Hồ Chí Minh thuận lợi về giao thông. Phát huy lợi thế đó, cấp ủy, chính quyền xã đã có chủ trương khuyến khích bà con tích tụ ruộng đất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành vùng sản xuất tập trung, mở rộng diện tích một số loại cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao như cam, bưởi Phúc Trạch, ngô sinh khối.

Đến nay, toàn xã có 333 mô hình trồng cây ăn quả, trong đó có 41 mô hình cho doanh thu 100 triệu đồng trở lên; tổng đàn trâu, bò 4.740 con; đầu tư thâm canh, chăm sóc rừng trồng cây keo nguyên liệu, diện tích rừng sản xuất được trồng khép kín 3.103 ha. Bên cạnh đó, tiếp tục tạo điều kiện để Nhân dân mở rộng và đa dạng các hoạt động tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề phụ, hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

Trung tâm hành chính, hệ thống điện, đường, Trạm Y tế của xã mới cơ bản được đầu tư, nâng cấp, chỉnh trang, thuận tiện cho công việc và sinh hoạt người dân; nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, các dịch vụ hành chính được quan tâm thực hiện; an ninh được giữ vững. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp được triển khai nghiêm túc, kịp thời.

Vừa qua, Đại hội Đảng bộ đại biểu lần thứ I xã Điền Mỹ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công tốt đẹp, chứng tỏ việc sáp nhập xã phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tuy vậy, sau sáp nhập, hoạt động tại địa phương cũng gặp một số khó khăn như: Địa bàn rộng, phong tục tập quán của Nhân dân ở mỗi khu vực dân cư có khác nhau; cơ sở vật chất, nhất là trụ sở làm việc, trường học, hệ thống giao thông kết nối vùng còn bất cập (là địa phương còn nhiều tuyến đường giao thông cần nâng cấp, xây dựng nhất của toàn huyện; để đạt chuẩn về tiêu chí giao thông, xã phải làm thêm khoảng 53 km đường các loại đạt chuẩn); một số cán bộ chưa được bố trí đúng sở trường chuyên môn hoặc phải chuyển công tác; mức bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ thôn quá thấp nên ảnh hưởng về tâm lý và hiệu quả công việc.

Mặc dù còn có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng qua thực tế có thể thấy, việc đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hứa hẹn đem lại những kết quả tích cực. Để đơn vị hành chính mới hoạt động ổn định, đi vào nề nếp, thời gian tới, xã Điền Mỹ cần cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng phương án, lộ trình để quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài sản sau sáp nhập xã. Trong quá trình triển khai thực hiện, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, sự đồng lòng ủng hộ của tất cả người dân để từng bước hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Lê Trọng Dũng (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê)


    Ý kiến bạn đọc