Hỗ trợ 24 tỷ cho các xã đăng ký hoàn thành 19 tiêu chí NTM năm 2017
EmailPrintAa
17:19 05/09/2017

Theo quyết định vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành, có 24 xã đăng ký thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2017 được hỗ trợ mỗi xã 1 tỷ đồng.

Người dân xã Đức Lĩnh (Vũ Quang) làm đường bê tông liên xã đảm bảo tiêu chuẩn nông thôn mới theo chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm. Ảnh: Tiến Dũng

Đó là các xã: Kỳ Lâm (Kỳ Anh); Kỳ Hoa, Kỳ Hà (TX Kỳ Anh); Cẩm Phúc (Cẩm Xuyên); Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh); Thạch Hương, Thạch Vĩnh (Thạch Hà); Thượng Lộc (Can Lộc); Bùi Xá, Đức Đồng, Đức Lâm, Đức Nhân, Đức Hòa, Đức Long, Đức Tùng (Đức Thọ); Xuân Đan, Xuân Giang, Xuân Hải, Xuân Lam, Xuân Liên (Nghi Xuân); Sơn Ninh (Hương Sơn); Hương Vĩnh (Hương Khê); Đức Bồng (Vũ Quang) và An Lộc (Lộc Hà).

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã nêu trên có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả và thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ đúng quy định hiện hành.

Khu dân cư kiểu mẫu Nam Trà, xã Hương Trà (Hương Khê). Ảnh: Thanh Hoài

Trường hợp các xã không đạt chuẩn như đăng ký, UBND các huyện, thành phố, thị xã phải hoàn trả lại số tiền đã hỗ trợ cho ngân sách tỉnh trong năm 2017 hoặc sẽ trừ vào nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2018 cho các địa phương.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương sử dụng, quản lý nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Theo Ngô Thắng/baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc