Xã Thuận Lộc: Quyết tâm “giữ chuẩn” nông thôn mới
EmailPrintAa
16:14 24/04/2017

Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2013, diện mạo xã Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh) có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, Đảng bộ xã Thuận Lộc xác định đó chỉ mới là bước khởi đầu trong quá trình xây dựng quê hương, bởi duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chung sức, chung lòng nỗ lực thực hiện.

Đoàn viên thanh niên tham gia đào đắp, mở rộng đường giao thông

Nay về xã Thuận Lộc, dễ dàng nhận thấy các khu dân cư đã được chỉnh trang; nhiều công trình để phục vụ sản xuất, dân sinh được xây dựng, cải tạo; đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, trụ sở làm việc, trạm y tế, trường học… được xây mới, nâng cấp khang trang; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. 

Cùng với niềm vui được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì lãnh đạo xã đang trăn trở để tìm các giải pháp giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Các tiêu chí như Thủy lợi, Trường học, Điện,... với sự đầu tư của Nhà nước và huy động nội lực từ nhân dân được coi là tiêu chí “cứng” thì cơ bản ổn định và bền vững. Tuy vậy, các tiêu chí “mềm” như: Môi trường và an toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Thông tin truyền thông... là những tiêu chí khó bền vững vì phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người dân.

Ngoài 19 tiêu chí của Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục bổ sung 01 tiêu chí là Khu dân cư kiểu mẫu và Vườn mẫu theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND, ngày 07/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020. Áp dụng bộ tiêu chí mới với nhiều chỉ tiêu được nâng lên, qua rà soát, xã Thuận Lộc có 11 tiêu chí chưa đạt chuẩn, gồm: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Thông tin truyền thông, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Hộ nghèo, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Môi trường và an toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Khu dân cư kiểu mẫu và Vườn mẫu.

Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền thị xã, bám sát Kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới thị xã về củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đến nay, xã Thuận Lộc đã đạt 14 tiêu chí theo quy định mới, gồm: Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Điện, Trường học, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Quốc phòng - An ninh. Còn lại 06 tiêu chưa chí chưa đạt, gồm: Cơ sở vật chất văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin truyền thông, Môi trường và an toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và Vườn mẫu.

Dưới sự chỉ đạo của Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã, cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở đã và đang tập trung cao cho Thuận Lộc củng cố các tiêu chí, trong đó chú trọng tuyên truyền sâu rộng về mục đích, nội dung và ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và toàn xã hội, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Theo đánh giá của lãnh đạo xã, trong số các tiêu chí chưa đạt thì Môi trường và An toàn thực phẩm là tiêu chí khó bền vững nhất. Do vậy, xã đang rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn để hướng dẫn thực hiện thủ tục môi trường theo đúng quy định; duy trì thường xuyên phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, huy động toàn dân dọn vệ sinh môi trường, phát quang đường giao thông, chỉnh trang, cải tạo vườn hộ, khu dân cư, trồng hàng rào xanh; xây dựng kế hoạch và vận động nhân dân trồng cây  tại Nghĩa trang theo đúng quy hoạch; thực hiện tốt nghiêm túc Đề án thu gom, xử lý rác… phấn đấu hoàn thành 20/20 tiêu chí trước ngày 30/6/2017

Với quyết tâm cao cùng với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tin tưởng xã Thuận Lộc không chỉ “giữ chuẩn” mà còn nâng cao đời sống của nhân dân, trở thành phường trong tương lai không xa.

Lê Hồng Hạnh


    Ý kiến bạn đọc