Bầu cử ở Hà Tĩnh: Cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,72%
EmailPrintAa
11:26 23/05/2016

Theo tổng hợp từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, đến hết thời gian bỏ phiếu ngày 22/5, trên địa bàn toàn tỉnh có 870.912/873.322 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu QH khóa XIV và HĐND các cấp (đạt tỷ lệ 99,72%).

Kết thúc ngày bỏ phiếu, toàn tỉnh có 1.419/1.672 khu vực bỏ phiếu và 160/262 xã phường, thị trấn có cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%.

                   
 Đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu tại tổ bầu cử Phường Trần Phú.  

Chi tiết kết quả bỏ phiếu ở các địa phương Hà Tĩnh như sau:

- Thị xã Kỳ Anh: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,7%, có 77 điểm bỏ phiếu và 6 xã phường có cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%;

Huyện Kỳ Anh: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,58%, có 120 điểm và 13 xã có 100% cử tri đi bỏ phiếu;

Huyện Cẩm Xuyên: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,26%, có 112 điểm và 11 xã hoàn thành;

Thành phố Hà Tĩnh: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,93%, có 87 điểm và 11 xã có 100% cử tri đi bầu;

Huyện Hương Khê: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,9%, có 139 điểm và 17 xã có 100% cử tri đi bầu;

Huyện Thạch Hà: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,69%, có 151 điểm và 18 xã có 100% cử tri đi bầu;

Huyện Can Lộc: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,86%, có 136 điểm và 15 xã hoàn thành;

Huyện Lộc Hà: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,86%, có 76 điểm và 9 xã có 100% cử tri đi bầu;

Huyện Nghi Xuân: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,9%, có 105 điểm và 11 xã có 100% cử tri đi bầu;

Thị xã Hồng Lĩnh: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,73%, có 17 tổ và 2 xã phường có tỷ lệ đi bầu đạt 100%;

Huyện Đức Thọ: tỷ lệ cử tri đạt 99,63%, có 152 điểm và 18 xã có tỷ lệ đi bầu đạt 100%;

Huyện Vũ Quang: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,39%, có 50 điểm và 3 xã có 100% cử tri đi bầu;

Huyện Hương Sơn: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,94%, có 187 điểm và 26 xã có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Theo baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc