Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững
EmailPrintAa
10:02 27/05/2016

Tiếp tục chương trình hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, chiều 26/5, cán bộ cốt cán toàn tỉnh đã nghe Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trình bày các nội dung liên quan.

Hà Tĩnh quá triệt nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng dự.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011 – 2015; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020.

Mở đầu chương trình làm việc buổi chiều,  Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011 – 2015, với các kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đã trình bày dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chương trình đã cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, lồng ghép với nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

 

 Chương trình hành động đề ra mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2015 – 2020: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tích cực hội nhập; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ, gắn với nền nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đầu tư phát triển VH-XH và hệ thống đô thị ngang tầm với phát triển kinh tế; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo QP-AN, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị; đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại”.

Chương trình hành động cũng nhấn mạnh tới 3 nhiệm vụ đột phá của tỉnh cùng các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm 2015 – 2020, các nhiệm vụ giải pháp về kinh tế, VH-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cũng trong buổi chiều, đại biểu dự hội nghị đã nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, triển khai kế hoạch học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định: Hội nghị lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đại biểu tham dự hội nghị nắm vững quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, kịp thời xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách đầy đủ và thiết thực, phù hợp với mục tiêu chung của tỉnh và từng địa phương, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cấp ủy các cấp phải kịp thời tổ chức nghiên cứu, học tập, phổ biến nội dung chỉ thị nhằm tiếp tục làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc về nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và đối với sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh nhà. Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu cấp ủy các cấp, các đơn vị phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện chỉ thị.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh cũng trao đổi, triển khai một số nội dung trọng tâm thời gian tới như: Tập trung khắc phục sự cố môi trường biển; đẩy nhanh các kế hoạch sản xuất, giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án đầu tư; tập trung các giải pháp cải cách hành chính; tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Theo báohatinh


    Ý kiến bạn đọc