Đảng bộ Hà Tĩnh trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng trong năm 2017
EmailPrintAa
14:51 03/11/2017

Thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đủ tiêu chuẩn, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm: Ngày thành lập Đảng (3/2), ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), ngày Quốc khánh (02/9) và Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11).
 
Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (hàng đầu, bên trái) cùng lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Chương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy (hàng đầu, bên phải) nhân dịp Đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng  

Từ đầu năm đến nay có 15.145 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó: 160 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 25 đồng chí được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 83 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 532 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2.060 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 10.584 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 562 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 1.139 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; truy tặng 1.763 Huy hiệu Đảng. Tổng kinh phí tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng trên 49 tỷ đồng.

So với năm 2016, số lượng đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng năm 2017 tăng gần 04 lần và số kinh phí tăng hơn 3,5 lần (năm 2016 có 4.353 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, kinh phí trên 14 tỷ đồng).

Số đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và kinh phí tặng thưởng tăng cao so với các năm trước vì năm 2017 là năm đầu thực hiện quy định tặng, truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng theo Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (riêng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng chiếm hơn 2/3 số lượng Huy hiệu Đảng cả năm), đồng thời từ ngày 01/7/2017 mức tiền lương cơ sở nâng từ 1.210.000 đồng lên 1.300.000 đồng.

Chủ trương của Trung ương Đảng bổ sung quy định tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên giữ gìn được tư cách đảng viên có đủ 45 năm tuổi Đảng là hết sức đúng đắn, phù hợp với sức khỏe và tuổi thọ của các đảng viên cao tuổi, được toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hết sức đồng tình, đã động viên rất lớn đối với các đồng chí đảng viên cao tuổi đảng. Điều này thể hiện sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các đồng chí đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, các đồng chí xứng đáng là những tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo.

Lê Hoàng Dũng - Ban Tổ chức Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc