Hà Tĩnh phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi nội đồng
EmailPrintAa
16:40 21/11/2017

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tổ chức ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2018.
 
Nhân dân Yên Hồ (Đức Thọ) xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng  

Cơn bão số 2, số 4, số 10 và các đợt mưa lũ lớn trong tháng 9, 10 năm 2017 đã làm cho nhiều hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn bị hư hỏng, xuống cấp, gây mất an toàn công trình; nhiều tuyến kênh bị sạt lở, bồi lấp làm cản trở dòng chảy ảnh hưởng rất lớn đến công tác tưới tiêu, phục vụ sản xuất.

Để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, đảm bảo an toàn công trình và cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; giám đốc các công ty thủy lợi; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi, sửa chữa, nâng cấp các công trình bị hư hỏng, xuống cấp kịp thời phục vụ sản xuất, dân sinh đảm bảo hiệu quả, thiết thực; thời gian tổ chức thực hiện chiến dịch từ ngày 01/12/2017 đến ngày 30/01/2018.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện để chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi do địa phương quản lý: Huy động toàn dân ra quân nạo vét, khơi thông các hệ thống kênh tưới, kênh dẫn các trạm bơm; củng cố bờ vùng, bờ thửa để giữ nước mặt ruộng cho việc làm đất vụ xuân, tránh thất thoát nguồn nước; huy động mọi nguồn lực tổ chức duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn đạt hiệu quả cao; tập trung đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2017 hoàn thành theo kế hoạch được giao.

3. Giám đốc các công ty thủy lợi thành lập Ban Chỉ đạo của đơn vị, tổ chức khảo sát, tính toán, phân chia khối lượng các hạng mục công trình cần sửa chữa do đơn vị quản lý, để huy động nhân lực của công ty và các địa phương hưởng lợi, tập trung tu bổ, sửa chữa kịp thời đảm bảo phục vụ sản xuất.

4. Đối với các công trình đang thi công dở dang, yêu cầu chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn vốn để thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng kịp thời cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.

5. Kinh phí tổ chức thực hiện chiến dịch ra quân chủ yếu là huy động nhân dân đóng góp ngày công, phần còn lại được hỗ trợ từ kinh phí sửa chữa thường xuyên trong nguồn vốn cấp bù sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, nguồn kinh phí do dân đóng góp từ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng và các nguồn vốn khác của cấp huyện, cấp xã và doanh nghiệp thủy nông.

6. Các sở, ban, ngành liên quan, Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và Sở NN&PTNT tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các nội dung trên; theo dõi, phản ánh, đưa tin kịp thời.

7. Đề nghị UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh tham gia tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên các cấp tích cực tham gia hoạt động ra quân làm thủy lợi góp phần đem lại hiệu quả thiết thực.

8. Giao Sở NN&PTNT hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện Chỉ thị, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/02/2018.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Sở NN&PTNT; giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Theo P.V/baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc