Mặt trận Tổ quốc các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua
EmailPrintAa
15:39 07/08/2017

Trong 6 tháng đầu năm, trong điều kiện tỉnh nhà có nhiều khó khăn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tham gia vận động nhân dân hiến 65.540 m2 đất, 710.630 ngày công, 48,5 tỷ đồng đóng góp làm 264 km đường giao thông, 98,5 km kênh mương nội đồng, sửa chữa, làm mới 139 nhà văn hóa; xây dựng 361 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 2.139 vườn mẫu. Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đỡ đầu xã Đức Bồng (Vũ Quang) xây dựng nông thôn mới, vận động hỗ trợ 140 triệu đồng làm 07 nhà ở cho hộ nghèo và hỗ trợ một số hộ nghèo phát triển kinh tế; xây dựng tủ sách pháp luật. Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng 122.910 suất quà cho đối tượng chính sách, đối tượng xã hội với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng; làm mới 237 nhà, sửa chữa 22 nhà ở cho hộ nghèo với tổng giá trị hỗ trợ trên 4,96 tỷ đồng; hỗ trợ 131 triệu đồng cho 68 hộ nghèo khám, chữa bệnh, hỗ trợ 463 triệu đồng cho 103 hộ nghèo phát triển sản xuất, hỗ trợ 312 triệu đồng cho 156 học sinh nghèo vượt khó; phối hợp thực hiện các chương trình an sinh xã hội 16,420 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Mên cạnh đó,p đỡ các cạnh đó,p đỡ làm nhà ở cho người có công; chăm sóc gia đình chính sách, tu bổ nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia tưởng niệm tại các xã, phường, thị trấny 28/8/2014 của Thủ tướng Cphc cạnh đó,p đỡ làm nhà ở cho người có , Thư cạnh đó,p đỡ làm nhà ở chotỉnh tổ chức 29 hội nghị tiếp xúc cử tri, th tổ chức 29 hội nghị tiếp xúc cử tricông; chăm sóc gia đ phth tổ chức 29 hội nghị tiếp xúc cửhộhtđhth tổ chức 29 hội n; phiực hiệtuyên truy các chủ trương của Đ thực hiện đúng chính sách, quy đluá vy đluách, ác do sou đluách, ác chủ tr…

Tuy vậy, công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Nắm tình hình cơ sở và dư luận xã hội có thời điểm chưa sâu sát, tham mưu xử lý còn chậm; việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật ở một số địa phương còn hạn chế, nhất là địa bàn tái định cư, vùng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố môi trường biển. Công tác phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” hiệu quả chưa cao. Nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách chưa được Mặt trận các cấp quan tâm đúng mức. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở ở một số nơi chưa phát huy hiệu quả.

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Lê Đình Thọ - Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ tỉnh


    Ý kiến bạn đọc