Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới lần thứ II
EmailPrintAa
16:39 16/11/2017

Sáng ngày 15/11/2017, tại Trung tâm văn hóa thị xã Hồng Lĩnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới lần thứ II với chủ đề “Chung tay phòng chống bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái”. Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân, phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thành phố, thị xã.
 
Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua  

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện chủ trương về bình đẳng giới, trong công tác cán bộ, tỉnh ta hiện có 05 đồng chí nữ ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (trong đó 02 đồng chí nữ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy); 19 nữ ủy viên ban thường vụ cấp ủy huyện; 98 nữ ủy viên ban thường vụ cấp ủy xã; tỷ lệ nữ giữ chức vụ trưởng, phó phòng thuộc sở, ngành cấp tỉnh chiếm 14,5%, cấp huyện chiếm 13,8%; nữ giữ chức vụ trưởng các đoàn thể chiếm 33%, phó đoàn thể chiếm 41%. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ ngày càng được tăng cường, đến nay nữ chiếm 53%. Nhìn chung, trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo của đội ngũ nữ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao. Phụ nữ ngày nay không chỉ là trụ cột trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc mà còn giữ vai trò nòng cốt trong quản lý Nhà nước, quản trị sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hiện có 725 doanh nghiệp, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ, chiếm tỷ lệ 36,6% (400 giám đốc nữ , 325 phó giám đốc nữ) và hơn 6.000 mô hình kinh tế trong chương trình xây dựng nông thôn mới do phụ nữ làm chủ, trong đó 2.520 mô hình có thu nhập 100 triệu đồng/năm trở lên.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã hình thành đội ngũ cộng tác viên nghề công tác xã hội với 1.400 thành viên; xây dựng 850 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng hỗ trợ các nạn nhân bị bạo lực, 430 câu lạc bộ, 213 mô hình truyền thông về bình đẳng giới. Số vụ bạo lực trên cơ sở giới đã giảm từ 1.244 vụ năm 2011 xuống còn 122 vụ năm 2016; 6 tháng đầu năm 2017 còn 102 vụ, giảm 20 vụ so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, 78,59% nạn nhân bị bạo lực và người gây bạo lực được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ.

Tuy vậy, việc thực hiện chính sách bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình còn những khó khăn. Vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, xảy ra nhiều vụ bạo lực gia đình...

 
Đồng chí Đặng Quốc Vinh phát biểu  

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được và đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học trong toàn tỉnh triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tập trung tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là tuyên truyền, quán triệt Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới; Tháng hành động về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới ở tất cả các cơ quan, đơn vị và các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự thống nhất trong tư tưởng và nhận thức, sự chuyển biến rõ nét về hành động của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp phữ tỉnh và các sở, ngành, địa phương đánh giá một cách nghiêm túc từ cơ sở đến tỉnh về kết quả 10 năm thực thi Luật Bình đẳng giới, kết quả tổ chức Tháng hành động năm 2017 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hai là, thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp nhằm từng bước bảo đảm sự bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội tham gia và thụ hưởng, bình đẳng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung huy động cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực để thực hiện thành công 22/22 chỉ tiêu Chính phủ đề ra trong chiến lược 10 năm thực hiện công tác bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; đặc biệt, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác cán bộ nữ, tăng cường vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Quan tâm và tạo cơ hội cho phụ nữ trong lĩnh vực lao động việc làm, học tập nâng cao trình độ; xử lý có hiệu quả các vấn đề xã hội như mất cân bằng giới tính khi sinh, buôn bán phụ nữ, trẻ em, bạo lực và xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái...

Bốn là, tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn nghệ, thể thao về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2017; gặp mặt và biểu dương những điển hình và điểm sáng trong hoạt động bình đẳng giới và công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; huy động các nguồn lực để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực, phụ nữ và trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn.

Năm là, tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tại các cơ quan, đơn vị và địa phương. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chăn các vụ bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình và nhất là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc liên quan đến buôn bán phụ nữ và trẻ em gái, các vụ bạo lực, bạo hành phụ nữ và trẻ em gái.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, đồng chí Đặng Quốc Vinh kêu gọi toàn xã hội hãy chung tay, góp sức xây dựng một xã hội không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Kết thúc lễ phát động, đại diện 13 huyện, thành phố,  thị xã đã ký giao ước thi đua thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Dương Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh


    Ý kiến bạn đọc