Quê hương Cẩm Xuyên học tập và phát huy tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập
EmailPrintAa
17:45 15/04/2016

Trong suốt chặng đường 86 năm chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên đã trực tiếp lãnh đạo nhân dân viết nên những trang sử hào hùng, góp phần tô thắm trang sử vàng của quê hương Xô Viết anh hùng. Trải qua nhiều lần sáp nhập và chia tách, đến nay huyện Cẩm Xuyên có 27 xã, thị trấn với diện tích tự nhiên trên 635 km2, dân số trên 14,5 vạn người. Đảng bộ huyện có trên 10.000 đảng viên, sinh hoạt trong 52 tổ chức cơ sở đảng.

 

 

            Đồng chí Đặng Quốc Cương (thứ 4, bên trái) chụp ảnh lưu niệm
với các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Nằm trên đường quốc lộ 1A, Cẩm Xuyên là huyện có vị trí địa lý quan trọng về chính trị, quân sự, kinh tế - xã hội trong tỉnh; con người Cẩm Xuyên từ ngàn xưa luôn có truyền thống đoàn kết, cần cù, hiếu học và yêu nước. Nơi đây, thời nào cũng sinh ra những hiền tài cho quê hương, đất nước. Có nhiều làng nổi tiếng về học hành như Phương Phong, làng Kim Nặc, Cát Khánh, Phương Cần, Lộ Khê... Có những con người yêu nước đã đi vào lịch sử dân tộc như Thượng tướng Nguyễn Biên, đô đốc Dương Văn Tào, Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót;... những sĩ phu và học giả nổi tiếng như Võ Phương Trứ, Dương Chấp Trung, Lê Tự, Lê Phúc Nhạc, Dương Xuân Dừ,... Đặc biêt, Đảng bộ và nhân dân Cẩm Xuyên vô cùng vinh dự và tự hào là quê hương đã sinh thành và nuôi dưỡng đồng chí Hà Huy Tập, Tổng Bí thư của Đảng thời kì 1936 - 1938, người chiến sỹ Cộng sản kiên trung, nhà lí luận xuất sắc.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Cẩm Xuyên đã tích cực tham gia các phong trào cách mạng, anh dũng đấu tranh, góp của cải, công sức, xương máu cùng dân tộc làm nên những chiến thắng vẻ vang. Nhiều con em  quê hương Cẩm Xuyên đã hi sinh anh dũng, tiêu biểu có Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.   

Trải qua 2 cuộc kháng chiến, toàn huyện có 3.247 liệt sĩ, 3,718 thương binh, 321 bệnh binh. Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Cẩm Xuyên cùng 24 xã, thị trấn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 246 Bà Mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đất nước thống nhất, cùng với nhân dân toàn tỉnh và đồng bào cả nước, Cẩm Xuyên đã vượt qua khó khăn, thử thách sau chiến tranh, thực hiện công cuộc đổi mới, bước vào thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới. Trong từng nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXX hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao như tổng giá trị sản xuất, thu ngân sách, phát triển đảng viên…

Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 11,41%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 44,18% xuống còn 35,08%; công nghiệp, xây dựng từ 23,85% tăng lên 26,98%; thương mại - dịch vụ - du lịch từ 31,97% lên 37,94%. So với năm 2010, năm 2015 thu ngân sách đạt trên 150 tỷ đồng, tăng 3,1 lần; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 28 triệu đồng, tăng 2,6 lần.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; kết hợp đồng bộ các giải pháp và cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, đặc biệt là tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, khai thác tiềm năng lợi thế của 3 vùng sinh thái, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tập trung phát triển các mô hình... Năm 2015, sản lượng lương thực đạt trên 10 vạn tấn, tăng 37% so với năm 2010. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 85 triệu đồng/ha/năm. Nông nghiệp ngày càng thể hiện vai trò quan trọng cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội huyện nhà.

 

 

                         Mô hình trồng rau trên cát tại xã Cẩm Hòa

 

Các hình thức tổ chức sản xuất phát triển nhanh và đa dạng, trong 5 năm, đã hình thành mới 778 mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; trong đó có 168 mô hình lớn cho doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, 111 mô hình vừa cho doanh thu từ 500 đến dưới 1 tỷ đồng/năm, 473 mô hình nhỏ doanh thu từ 100 đến dưới 500 triệu đồng/năm. Từ năm 2011 đến nay, đã thành lập mới 106 doanh nghiệp, 107 hợp tác xã và 744 tổ hợp tác. Một số mô hình đã có sự liên kết trong sản xuất - chế biến- tiêu thụ sản phẩm; một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực hình thành rõ mô hình tăng trưởng mới, tăng nhanh về quy mô, chất lượng và sức cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững… Một số doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn như Công ty chăn nuôi Bình Hà; Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh…

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ, đặc biệt là giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng. Cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư; xây dựng mới, nâng cấp 15 nhà văn hóa xã, 116 nhà văn hóa thôn. Cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, chợ, điện … được củng cố theo các tiêu chí nông thôn mới.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Đến nay Cẩm Xuyên đã có 7 xã về đích Nông thôn mới, không còn xã dưới 8 tiêu chí; xây dựng mới 7 khu dân cư kiểu mẫu, 90 vườn mẫu, tạo sức lan tỏa trên địa bàn toàn huyện, trong đó xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu, trở thành điểm tham quan, học tập cho nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đẩy mạnh. Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn. Cơ sở vật chất nhà trường tiếp tục được cải thiện, công tác xã hội hóa giáo dục; công tác khuyến học, khuyến tài, khuyến nghề được đẩy mạnh. Hệ thống mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được tăng cường đầu tư về cả đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất trang thiết bị. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm; công tác giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội được ưu tiên thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,9%.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không có vụ việc lớn xẩy ra trên địa bàn. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu; công tác phòng ngừa, đấu tranh, truy quét các loại tội phạm được tiến hành quyết liệt và thường xuyên.

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của chính quyền các cấp được nâng cao. Hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống có nhiều đổi mới. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả; xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình người tốt, việc tốt.

Công tác chăm lo phát triển đảng viên, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được tiến hành thường xuyên. Công tác cán bộ được chăm lo và có nhiều đổi mới từ việc đánh giá, nhận xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, bố trí cán bộ.

 Công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật của Đảng được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm, từng bước sâu sát cơ sở, kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh những dấu hiệu sai phạm; xử lí nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 35, Kết luận 05, Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết Định 31, 33 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực sự đã đi vào chiều sâu, tác động tích cực đến tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn dân trong việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính và thực hiện nếp sống văn minh.

 Công tác dân vận có nhiều đổi mới, chuyển biến rõ nét, đặc biệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có sự chuyển biến rõ nét, đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở. Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

 Đảng bộ nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 5 năm liền đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ thi đua xuất sắc, Chính phủ tặng Bằng khen; chính quyền được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đều được Trung ương, tỉnh tặng cờ và Bằng khen. Cẩm Xuyên được tỉnh đánh giá là một trong những huyện tốp đầu của tỉnh trong các phong trào thi đua.

Phát huy truyền thống cách mạng và những thành quả đạt được, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ trọng tâm với ba khâu đột phá: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng khai thác tối đa lợi thế ba vùng sinh thái, gắn với doanh nghiệp hóa và liên kết hóa; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, tập trung  phát triển du lịch, thương mại; tăng cường cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

 
 
Khánh thành công trình thanh niên tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập
 

Năm 2016 là năm có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây cũng là thời điểm Cẩm Xuyên cùng Hà Tĩnh và cả nước kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng, người con ưu tú của quê hương Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Để thiết thực tổ chức các hoạt động kỉ niệm, Cẩm Xuyên đãchủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền; tăng cường lượng tin, bài, phóng sự phát trên sóng đài tỉnh, huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở; triển khai sinh hoạt chuyên đề về đồng chí Hà Huy Tập và những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong sinh hoạt các chi bộ, chi hội, đoàn thể.

 Phát động các phong trào thi đua, xây dựng và gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Hà Huy Tập; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng. Xây dựng chương trình tổ chức Hội diễn văn nghệ từ cơ sở đến huyện; tổ chức giải bóng chuyền nam thanh niên chào mừng kỷ niệm.

Triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp đồng chí Hà Huy Tập và truyền thống Đảng bộ Hà Tĩnh, Đảng bộ Cẩm Xuyên trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân… Xuất bản Bản tin số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư. Chỉ đạo Ban Quản lý dự án huyện đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện công trình tại Quảng trường Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Phối hợp tổ chức triển lãm, trưng bày các hiện vật về cuộc đời thân thế và sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại xã Cẩm Hưng; tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập - cuộc đời và sự nghiệp”; đăng các tin, bài, phóng sự, trang truyền hình, xây dựng phim tài liệu về thân thế và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập…

Quá khứ là nền tảng và sức mạnh tinh thần của hiện tại và tương lai. “Uống nước nhớ nguồn”, chúng ta hướng về quá khứ để bày tỏ lòng tri ân, biết ơn các đồng chí lãnh tụ của Đảng và đồng chí đồng bào đã lấy máu xương của mình vun xới cho cây cách mạng nở hoa độc lập, kết trái tự do; vừa để khơi dậy giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc. Với niềm vinh dự và tự hào, thời gian tới Đảng bộ và nhân dân huyện Cẩm Xuyên nguyện phát huy truyền thống của quê hương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020,  “xây dựng huyện Cẩm Xuyên có ngành nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển, trở thành huyện nông thôn mới và các điểm đô thị phát triển”, xứng đáng là quê hương của  Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

   Đặng Quốc Cương, Tỉnh ủy viên,

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên


    Ý kiến bạn đọc