Tổ chức Lớp Bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên năm 2017
EmailPrintAa
16:10 16/08/2017

Trong hai ngày 14-15/8/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lớp bồi dưỡng chính trị cho 700 cán bộ quản lý, giáo viên trong tỉnh. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự, phát biểu.
 
Đồng chí Đặng Quốc Khánh phát biểu  

Trao đổi với Lớp bồi dưỡng, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai chuyên đề “Nhận diện âm mưu “diễn biến hòa bình” và những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam”, trong đó tập trung phân tích những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt, chúng đã lợi dụng Internet, nhất là thông qua mạng xã hội để phát tán, truyền tải các thông tin xấu độc xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân; tình hình chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn Hà Tĩnh sau sự cố môi trường và trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trong phòng chống thông tin xấu độc trên mạng Internet.

PGS, TS Bùi Văn Dũng - Trường Đại học Vinh đã thông tin, trao đổi chuyên đề Cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0, trong đó nhấn mạnh: Tác động tích cực của Cuộc Cách mạng Công nghệ lần này đã và đang làm biến đổi sâu sắc về mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội trên thế giới. Để thích ứng và bắt nhịp với những thành quả to lớn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Giáo dục và đội ngũ giáo viên cần chủ động, tích cực đón nhận để không bị đứng ngoài cuộc khi quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Theo PGS,TS Bùi Văn Dũng, Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với Việt Nam nói chung, ngành Giáo dục nói riêng, đòi hỏi phải có một chiến lược và những chính sách vĩ mô để kết nối và phát triển.

GS,TS Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là chuyên đề đầu tiên cụ thể hóa nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW,ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. GS,TS Hoàng Chí Bảo cũng đã nêu tư tưởng của Bác về giáo và đào tạo...

Trong buổi sáng ngày 15/8, Lớp bồi dưỡng được nghe đồng chí Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016 và 7 tháng đầu năm 2017. Đồng chí yêu cầu đội ngũ giáo viên cần phải nắm được thông tin chính thống về kinh tế - xã hội để tuyên truyền, tạo đồng thuận, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhân dịp này đồng chí Đặng Quốc Khánh biểu dương những thành tích xuất sắc của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua, định hướng một số nhiệm vụ của Ngành trong năm học 2017 - 2018...

Sau đợt tập huấn ở cấp tỉnh, các nội dung chương trình bồi dưỡng chính trị hè sẽ được triển khai cho 100/% cán bộ, cán lý và giáo viên các cấp trên địa bàn toàn tỉnh trước khi bước vào năm học mới 2017 - 2018.

Trần Đình Hưng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc