Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng
EmailPrintAa
17:25 15/11/2017

Sáng ngày 14/11/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 13/4/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về tăng cường lãnh đạo công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đến năm 2010 và những năm tiếp theo. Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì và điều hành hội nghị.
 

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo và các ý kiến tham luận, trong những năm qua, cả hệ thống chính trị tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, tạo điều kiện triển khai các công trình, dự án, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Từ năm 2006 đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến huyện đã ban hành 7.560 văn bản, cụ thể hóa các chính sách, pháp luật về giải phóng mặt bằng. Cùng với triển khai quán triệt, học tập và tuyên tuyền vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện Nghị quyết, các cấp, các ngành đã thành lập, kiện toàn bộ máy thực hiện công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng. Toàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 1.113 công trình, dự án; tổng diện tích đất đã thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng 16.002,94 ha; tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ 10.498,8 tỷ đồng; 85.200 lượt đối tượng bị thu hồi đất, trong đó 5.551 hộ được bố trí tái định cư. Thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, các huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Nghi Xuân, Vũ Quang... là những địa phương triển khai nhiều công trình, dự án; thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng nhiều diện tích đất, nhiều đối tượng bị thu hồi đất, được bố trí tái định cư.

Toàn tỉnh đã xây dựng 47 khu tái định cư tập trung với diện tích trên 850 ha; đã sắp xếp, bố trí đất sản xuất, ổn định việc làm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cho 70.342 người (85% tổng số lao động làm việc lĩnh vực nông nghiệp trước khi bị thu hồi đất); số lao động được chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm mới là 6.679 người; lồng ghép, huy động nguồn lực đào tạo nghề cho 5.003 người, sau đào tạo có khoảng 75% học viên tốt nghiệp tìm kiếm được việc làm có thu nhập ổn định.

Các ngành, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân di dời, bàn giao lại mặt bằng cho các chủ đầu tư triển khai dự án. Cùng với việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, phong trào xây dựng nông thôn mới diễn ra sôi nổi khắp các địa phương. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân đã hiến hàng trăm ha đất để làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây dựng trường học, nhà văn hóa...

 Tuy vậy, việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU vẫn còn một số hạn chế: Công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng ở một số địa phương chưa thường xuyên; triển khai thực hiện chưa sáng tạo, không đồng bộ, thiếu quyết liệt, sâu sát, kịp thời. Sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cá nhân liên quan, đặc biệt là các ngành chuyên môn, chủ đầu tư một số dự án thiếu gắn kết, chưa hiệu quả; còn có tình trạng cán bộ, đảng viên né tránh, đùn đẩy, năng lực hạn chế, thiếu trách nhiệm, thậm chí sai phạm. Một số ngành, địa phương chưa kiểm tra, thanh tra, giám sát thường xuyên công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; chậm giải quyết nhiều đơn thư, vụ việc, để tồn đọng, kéo dài. Nguồn lực đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung còn hạn chế, làm chậm tiến độ nhiều công trình, dự án. Việc đào đạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi một số dự án gặp nhiều khó khăn.

Qua xem xét, đánh giá kết quả thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng bằng khen cho 13 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, Nghị quyết 01-NQ/TU là chủ trương đúng đắn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần hết sức quan trọng đảm bảo ổn định đời sống người dân và thu hút các nguồn lực đầu tư. Qua thực hiện Nghị quyết đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc cho các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác cán bộ, công tác vận động quần chúng, cách thức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách...

Từ nay đến năm 2020 tỉnh ta sẽ tiếp tục triển khai nhiều công trình, dự án lớn (đã được tổng hợp vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định) với quy mô diện tích trên 8.476 ha. Sau khi phân tích sâu sắc những kết quả đạt được; chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, đảng viên trong thực hiện công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tập trung hoàn thành phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã. Trong lãnh đạo, chỉ đạo cần đặt công tác dân vận lên hàng đầu; các cơ quan chức năng thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật, công khai, minh bạch; tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng; động viên, biểu dương các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt, đồng thời kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, cá nhân có hành vi kích động, lôi kéo, cản trở giải phóng mặt bằng, triển khai dự án...

Nhân dịp hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt: Rà soát các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch của năm 2018; chuẩn bị nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, tổng kết cuối năm; đẩy mạnh sản xuất vụ Đông - Xuân, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng thu ngân sách, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.

Đặng Ngọc Bảo - Văn phòng Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc