Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam
EmailPrintAa
15:36 25/10/2017

Ngày 24/10/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tổng kết Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và Hội nghị báo cáo viên tháng 10/2017. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự, chỉ đạo hội nghị.
 
Khen thưởng các cá nhân có bài thi đạt chất lượng cao  

Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017, sau hơn 3 tháng triển khai, đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia với 126.630 bài dự thi. Ban Tổ chức đã chấm chung khảo và lựa chọn 30 bài viết đạt kết quả cao nhất gửi dự thi cấp Trung ương; khen thưởng 04 tập thể và 38 cá nhân có bài dự thi đạt chất lượng cao.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Khánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày chuyên đề “Cách mạng Tháng Mười Nga và những bài học đối với cách mạng Việt Nam”, trong đó nhấn mạnh: Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là một sự kiện lịch sử vĩ đại, có ảnh hưởng sâu rộng và làm rung chuyển, đảo lộn trật tự thế giới thế kỷ XX. Thắng lợi đó không chỉ là động lực mạnh mẽ, cổ vũ nhân dân các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc vùng lên, đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột để tự cứu mình và giải phóng mình, mà còn là động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển, lan tỏa sang châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ và giành được thắng lợi vĩ đại: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đặc biệt, những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới ở Việt Nam đã góp phần quan trọng khẳng định những giá trị về tư tưởng, lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười vẫn còn nguyên giá trị trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Tiếp đó, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông tin về kết quả công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Từ đầu năm 2017 đến nay, cấp ủy các cấp đã thực hiện kiểm tra 608 tổ chức đảng cấp dưới và 464 đảng viên; giám sát chuyên đề 408 tổ chức đảng và 375 đảng viên; xem xét kỷ luật đối với 381 đảng viên và 06 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 tổ chức và 92 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 4/9 tổ chức đảng, 51/77 đảng viên có vi phạm phải xử lý...

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Giám đốc Trung tâm Công tác Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, mối quan hệ Mỹ - Triều Tiên trong thời gian gần đây, dự báo tình hình trong thời gian tới.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên kịp thời thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; tiếp tục đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch; tăng cường nắm dư luận xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn, nhất là đợt sinh hoạt tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017); tuyên truyền về Tuần lễ cao cấp APEC 2017 và các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2017.

Trần Đình Hưng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc