Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
EmailPrintAa
14:21 07/03/2017

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tổ chức Hội nghị giao ban với các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và ký cam kết thi đua năm 2017.
 
Đồng chí Từ Văn Diện phát biểu kết luận Hội nghị  

Hội nghị đã được nghe Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy trình bày Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 với các nội dung chính: Đoàn kết, tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèobền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa,tương thân, tương ái; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Bùi Nhân Sâm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trình bày Kế hoạch thực hiện Chuyên đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, bao gồm: Nghiên cứu lý luận về chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và các chỉ thị, nghị quyết liên quan; khảo sát, đánh giá thực trạng hiện nay, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh ta trong tình hình mới. Theo Kế hoạch, tháng 9/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét về việc ban hành nghị quyết chuyên đề về vấn đề này.

Các hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong năm 2017 sẽ tập trung giám sát hoạt động của: Các tổ chức đảng, đảng viên; Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc; toà án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan điều tra và các cơ quan tiến hành tố tụng; hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân cùng cấp; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận về kết quả, hạn chế và các giải pháp để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các hoạt động giám sát.

 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Từ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt giao ước thi đua nhằm nâng cao hiệu quả công tác mặt trận, đoàn thể, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2017; đồng thời phối hợp thực hiện Chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đảm bảo chất lượng và tiến độ. Về công tác giám sát, các cơ quan cấp tỉnh thực hiện theo nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất; Mặt trận Tổ quốc các cấp lựa chọn một số hoạt động giám sát phù hợp tình hình thực tiễn ở địa phương, báo cáo với cấp ủy và tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện đã ký cam kết thi đua năm 2017.

Lê Đình Thọ


    Ý kiến bạn đọc