Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy; Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh đã thường xuyên tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nâng cao chất lượng nghiệp vụ...

Vừa qua, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã tổ chức Hội nghị cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I/2024, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024.

Điều lệ Đảng nêu rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đồng thời,...

Vừa qua, Thường trực Thị ủy Kỳ Anh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và chương trình OCOP năm 2024.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị,...

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Ban Thường vụ Thị ủy, ngay từ đầu năm, thị xã Kỳ Anh đã tập trung triển khai, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Vừa qua, Thị ủy Kỳ Anh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Chiều ngày 26/10/2023, Thường trực Thị ủy Kỳ Anh làm việc với Đảng ủy xã Kỳ Hà về kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng đầu năm 2023.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh đã tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện phát triển kinh tế tập thể, đạt được một số kết quả tích cực.

Thời gian qua, Đảng bộ Thị xã Kỳ Anh đã tập trung triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể Nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến...

Thời gian qua, các tổ chức Đảng trong khối doanh nghiệp tại thị xã Kỳ Anh đã tập trung thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ThU, ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Chiều ngày 05/7/2023, Thường trực Thị ủy Kỳ Anh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Chiều ngày 20/4/2023, Thường trực Thị ủy Kỳ Anh tổ chức làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thị xã nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động trong quý I năm 2023, chỉ đạo các nhiệm vụ...

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn thị xã Kỳ Anh tràn ngập không khí vui tươi, rộn ràng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoa Tiến là thôn miền núi, thuộc xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, nằm cách xa trung tâm xã, địa bàn rộng, chia cắt với 03 cụm dân cư, có 163 hộ, với 578 nhân khẩu, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, Chi bộ thôn Hoa Tiến...

Quán triệt thực hiện Công văn số 1444-CV/TU, ngày 02/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức lễ chào cờ đầu tháng, Đảng ủy Cơ quan Thị ủy Kỳ Anh đã nghiêm túc và không ngừng đổi mới nội dung, tổ chức các lễ chào cờ...

Chiều ngày 15/4/2022, Thường trực Thị ủy Kỳ Anh làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thị xã.

Sáng ngày 14/4/2022, Ủy ban nhân dân phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh) phối hợp với Công an phường tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại Tổ dân phố Tây Trinh. Đây cũng là mô hình “Khu dân cư an...

Xác định đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo nguồn cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã và đang tập trung chỉ đạo chuẩn bị...

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nổi bật trong công tác cán bộ của thị xã Kỳ Anh là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý, cán bộ cấp xã, phường, trong đó chú trọng đào tạo, bồi...