Các địa phương tích cực chuẩn bị công tác bầu cử
EmailPrintAa
14:13 09/05/2016

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đang đến gần. Hiện các địa phương, đơn vị đang tích cực chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử vào ngày 22/5/2016.

 

 

                    Tuyên truyền công tác bầu cử tại thị trấn Vũ Quang

 

Tại huyện Vũ Quang, Hội nghị hiệp thương lần ba đã thống nhất: Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu là 30 người, số giới thiệu ứng cử là 50 người (nữ 25 người, chiếm 50%; trẻ 22 người, chiếm 44%; ngoài Đảng 05 người, chiếm 10%; tái cử 11 người, chiếm 22%). Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn được bầu là 276 người, số giới thiệu ứng cử là 467 (nữ 187 người, chiếm 40%; trẻ 178 người, chiếm 38,1%; ngoài Đảng 139 người, chiếm 29,7%; tái cử 125, chiếm 26,7%). Toàn huyện có 76 Tổ bầu cử.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 05 đoàn công tác, tiến hành kiểm tra, giám sát, nắm tình hình tại các đơn vị khó khăn để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Hiện nay, huyện đang đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử, trọng tâm là tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trách nhiệm của cử tri trong cuộc bầu cử… Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Bầu cử huyện chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng phương án, soát xét tình hình an ninh trên địa bàn để kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc xảy ra; đấu tranh, chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch.

Tại thành phố Hà Tĩnh, Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử Thành phố tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các phường, xã lập danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên; lập, niêm yết danh sách cử tri, thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử đúng quy trình, quy định.

Công tác lập danh sách cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại 16 phường, xã đến nay đã hoàn thành. Theo danh sách, tổng số cử tri trên địa bàn Thành phố là 66.898 cử tri. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đang phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cho các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để vận động bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và đạt kết quả tốt.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong những ngày bầu cử được chú trọng. Các ngành Công an, Quân sự tiếp tục soát xét tình hình an ninh trật tự, rà soát từng vụ việc cụ thể tại cơ sở có ảnh hưởng đến công tác bầu cử như: tình hình khiếu nại, tố cáo; tranh chấp đất đai; đền bù giải phóng mặt bằng… Để cuộc bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân, đảm bảo 100% cử tri tham gia bỏ phiếu, các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác bầu cử, nêu cao tình thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống lại những âm mưu phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch.

Nguyễn Thủy - Trần Thúy


    Ý kiến bạn đọc