Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh tham gia đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
EmailPrintAa
17:02 09/06/2016

Nhận thức rõ về ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh hướng dẫn, tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên nêu cao tinh thần trách nhiệm của cử tri trẻ, tích cực tham gia các hoạt động chuẩn bị, tổ chức bầu cử tại các địa phương, đơn vị.

 

 

                    Tập huấn công tác bầu cử cho đoàn viên thanh niên

 

Theo đó, toàn Đoàn đã triển khai tổ chức tuyên truyền trực quan, cổ động tại các địa phương, cơ sở; tổ chức 567 cuộc tuyên truyền trực tiếp thông qua các cuộc hội nghị, sinh hoạt Đoàn, diễn đàn thanh niên... thu hút gần 60.000 đoàn viên thanh niên là cử tri, nhất là cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử; tổ chức 22 hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp về kỹ năng tuyên truyền, vận động, phổ biến về Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, về tiêu chuẩn, thành phần, độ tuổi,… của đại biểu.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã thành lập các tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng, phó các ban Tỉnh đoàn phụ trách trực tiếp tuyên truyền, vận động cử tri trẻ và nhân dân tham gia bầu cử; đồng thời chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc thành lập các Tổ giám sát, nắm bắt dư luận xã hội trong thanh niên và nhân dân. Các tổ công tác của Tỉnh đoàn đã tổ chức 12 buổi làm việc với đội ngũ cán bộ Đoàn cốt cán của 12/12 xã, phường của thị xã Kỳ Anh; chỉ đạo thành lập 12 đội thanh niên xung kích với 144 đồng chí tham gia, hỗ trợ công tác tuyên truyền, bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn thị xã.

Với sự chỉ đạo kịp thời, bám cơ sở của các cấp bộ Đoàn và tinh thần trách nhiệm cao của tuổi trẻ, 100% cử tri là đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh đã tham gia bầu cử. Số cử tri trẻ trúng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh là  02 đồng chí (chiếm 3,64%), hội đồng nhân dân cấp huyện là 68 đồng chí (chiếm 15,25%) và hội đồng nhân dân cấp xã là 1.399 đồng chí (chiếm 21,46%).

          

 

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Ủy viên Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên
                      hiệp thanh niên tỉnh trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 Vui mừng với kết quả của cuộc bầu cử vừa qua, đồng chí Ủy viên Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nguyễn Thế Hoàn, vừa trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chia sẻ: “Đây là niềm vui, niềm tự hào không chỉ riêng tôi mà là của tuổi trẻ tỉnh nhà; kết quả này thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tin sắt son của tuổi trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng. Bản thân tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tham mưu những giải pháp, cách làm hiệu quả, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngân - Bí thư Thành đoàn, trúng cử Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tĩnh cho biết: “Tôi sẽ luôn lắng nghe, đem nguyện vọng chính đáng của nhân dân và tuổi trẻ phản ánh tại các cuộc họp của Hội đồng nhân dân thành phố để góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh”. Đoàn viên Trần Văn Quang ở huyện Hương Khê bày tỏ: “Chúng tôi tin rằng, những đại biểu trẻ được bầu làm Đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp sẽ phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình, đại diện tuổi trẻ khẳng định năng lực, tâm huyết và sức sáng tạo của thanh niên trong thời kỳ cách mạng mới”.

Thành công của cuộc bầu củ và tỷ lệ đại biểu trẻ trúng cử vào hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã góp phần khẳng định rõ hơn về vai trò, vị thế của tuổi trẻ trong hệ thống chính trị. Đây là động lực để tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tích cực xung kích, tình nguyện đi đầu trong mọi lĩnh vực để được cống hiến và trưởng thành; xứng đáng là đội quân dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng “rường cột” của quê hương, đất nước.

Nguyễn Hồng Thủy (Tỉnh đoàn Hà Tĩnh)


    Ý kiến bạn đọc