Hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh
EmailPrintAa
17:01 11/04/2016

Thời gian qua, các địa phương, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện Hướng dẫn 04/HD-MT, ngày 17/3/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người tự ứng cử.

Tính đến ngày 07/4/2016, 81 điểm tiếp xúc trên địa bàn toàn tỉnh và 02 điểm tiếp xúc tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với 12 người ứng cử (trong đó có 01 người tự ứng cử) đại biểu Quốc hội khoá XIV và 118 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  

Tổ chức lấy ý kiến tại khối phố Linh Tiến, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh

Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người ứng cử được tổ chức đúng quy trình, quy định, đảm bảo số lượng cử tri tham gia. Các tầng lớp nhân dân đã thẳng thắn bày tỏ nhận xét và sự tín nhiệm của mình đối với các ứng cử viên. Sau hội nghị, biên bản hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh theo quy định để triển khai các bước tiếp theo của công tác bầu cử.

 Hoàng Thị Thanh Bình (Ủy ban MTTQ tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc