Hương Khê chuẩn bị công tác bầu cử
EmailPrintAa
14:06 15/04/2016

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng và toàn dân. Thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ, chính quyền huyện Hương Khê đã triển khai sớm các nội dung công việc nhằm đảm bảo tổ chức thành công ngày hội bầu cử sắp tới.

 

 

                                     Tuyên truyền công tác bầu cử

 

Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử gồm 24 thành viên do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng Ban; thành lập Ủy ban bầu cử gồm 15 thành viên do đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Chủ tịch. Ủy ban nhân dân 22 xã, thị trấn đã thành lập Tổ bầu cử theo đúng quy định (toàn huyện có 152 Tổ bầu cử); có kế hoạch chi tiết chuẩn bị bầu cử, xác định số lượng đại biểu, thời gian tiến hành hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân mỗi cấp…

Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử. Trung tâm Văn hóa - Thông tin- Thể thao và Du lịch huyện đã xây dựng 04 cụm panô cổ động tại trung tâm huyện, ngã ba Phúc Đồng; 04 khẩu hiệu trên các tuyến đường chính; cài đặt nội dung tuyên truyền trên bảng điện tử phía bắc thị trấn; hướng dẫn nội dung makét, khẩu hiệu, tranh cổ động cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tiếp nhận 50 băng, đĩa tuyên truyền bầu cử từ Sở Thông tin và Truyền thông, sao gửi đến tận thôn, tổ dân phố trên toàn huyện (mỗi thôn 02 đĩa tuyên truyền về bầu cử phát trên sóng truyền thanh của các xã, thị trấn). Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đã xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng các hoạt động của Ủy ban bầu cử huyện và các xã, thị trấn; tổ chức biên tập tin, bài, đọc các văn bản chỉ đạo, văn bản Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phát trên sóng FM 02 buổi/ngày. 100% cơ quan, đơn vị đã treo panô theo mẫu quy định; mỗi xã, thị trấn có ít nhất 04 câu khẩu hiệu trên các tuyến đường; 10 - 20 m2 tranh cổ động; 19/22 đài truyền thanh cơ sở phát sóng đĩa tuyên truyền do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp (60% số thôn, tổ dân phố sao đĩa phát trực tiếp đến tận nhân dân).

Về chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, Ủy ban bầu cử huyện đã đặt làm hòm phiếu cho 152 đơn vị bầu cử; làm việc với Nhà máy in Hà Tĩnh chuẩn bị cho việc in ấn tài liệu, hồ sơ người ứng cử, phiếu bầu cấp huyện, cấp xã đúng thời gian quy định; hợp đồng với Phòng PC64, Công an tỉnh đặt  khắc 464 con dấu cho các tổ chức phụ trách bầu cử.

Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 06 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử do các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra, giám sát tại các đơn vị, nắm tình hình tại các đơn vị khó khăn để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Trên cơ sở các hội nghị hiệp thương, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và xã đã điều chỉnh cơ cấu, thành phần để giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân đúng quy trình, quy định, bám sát yêu cầu thực tiễn. Kết quả sau Hội nghị hiệp thương lần hai đã thống nhất: Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu là 40 người, số giới thiệu ứng cử là 76 người (nữ 27 người, chiếm 35,5%; trẻ 17 người, chiếm 22,4%; ngoài Đảng 08 người, chiếm 10,5%; tái cử 14 người, chiếm 18,4%). Cấp xã, thị trấn, tổng số đại biểu được bầu là 577 người; số giới thiệu ứng cử là 1.112 (nữ 403 người, chiếm tỷ lệ 36.2%; trẻ 337 người, chiếm 30.3%; ngoài Đảng 292 người, chiếm 26.3%; tái cử 311, chiếm 28,0%).

Đặc biệt, cấp ủy đảng, chính quyền huyện và các đơn vị cơ sở quan tâm chỉ đạo đảm bảo ổn định tình hình; Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự huyện tập trung chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, các đồn biên phòng, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử; chủ động xây dựng phương án; soát xét tình hình an ninh trên địa bàn để kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc xảy ra. Hiện tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định; các vụ việc xảy ra đã và đang được các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương tập trung giải quyết.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 07-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Kế hoạch số 03/KH-UBBC của Ủy ban bầu cử huyện. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; nắm chắc tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; dự kiến các tình huống phức tạp có thể xảy ra và các biện pháp xử lý thích hợp, không để phát sinh "điểm nóng". Rà soát, niêm yết danh sách cử tri, nắm chắc số liệu về cử tri để phục vụ cuộc bầu cử. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các bộ phận phụ trách công tác bầu cử từ huyện đến cấp xã. Chuẩn bị các điều kiện vật chất đảm bảo cho cuộc bầu cử. Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai bầu cử tại các xã, thị trấn để có sự điều chỉnh kịp thời, hợp lý, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Lê Thị Hồng Ngọc (Huyện ủy Hương Khê)


    Ý kiến bạn đọc