Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tập huấn công tác vận động bầu cử
EmailPrintAa
15:03 29/04/2016

Chiều ngày 28/4/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức Hội nghịhướng dẫn những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử.

 

 

               Đồng chí Từ Văn Diện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

            Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Qua 3 lần hiệp thương, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã lập danh sách chính thức 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội  khóa XIV tại Hà Tĩnh; Ủy ban Bầu cử tỉnh lập danh sách chính thức 92 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Hội nghị, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Sơn báo cáo kết quả phát triển kinh tế -  xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 để các ứng cử viên làm cơ sở xây dựng chương trình hành động. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bùi Nhân Sâm giới thiệu những quy định về công tác tuyên truyền, vận động bầu cử: Hình thức vận động bầu cử; thời gian vận động bầu cử; hội nghị tiếp xúc cử tri; vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng; nguyên tắc vận động bầu cử; những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử và công bố lịch hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

 

                          Các đại biểu và ứng cử viên dự Hội nghị

 

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc vận động bầu cử của các ứng cử viên được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử nào sẽ thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người người ứng cử. Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày 02/5/2016 và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7 giờ sáng ngày 21/5/2016).

Về việc vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, theo quy định, người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khi trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương nơi mình ứng cử và trên trang thông tin điện tử về bầu cử đại biểu Quốc hội của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Người ứng cử đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân khi trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quản lý trang thông tin điện tử thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc đăng tải nội dung vận động bầu cử. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc đăng tải, thông tin chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Các hành vi bị cấm trong vận động bầu cử: Không được lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền những thông tin trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy  tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác; lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử; không được lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình; sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri.

Lê Đình Thọ (Ủy ban MTTQ tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc