Theo Báo cáo số 86/BC-HĐBCQG ngày 29/3/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia về tình hình, kết quả triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tính đến 17 giờ ngày 13/3/2016, đã có 1012 hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV gửi đến Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố, trong đó có 162 hồ sơ tự ứng cử.

Chiều ngày 24/3/2016, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Từ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm Trưởng Đoàn về làm việc với huyện Can Lộc để kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 22/5/2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của toàn dân trong việc thực hiện quyền dân chủ, lựa chọn những người thật sự xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào các cơ quan dân cử, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh, thực sự của dân, do dân và vì dân.

Ngày 18/3/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Tĩnh tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thảo luận lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 17/3, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị.

Sáng ngày 17/3/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thảo luận, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Từ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đồng chí Bùi Nhân Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì Hội nghị.

Sáng 15/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các thành viên Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh có buổi tiếp xúc với cử tri là lãnh đạo cốt cán các ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn vừa ký ban hành các quyết định về việc thành lập 3 ban bầu cử ĐBQH khóa XIV ở 3 đơn vị bầu cử theo cụm và 13 ban bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở 13 đơn vị thuộc các địa phương.

Thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016, trong hai ngày 07 và 08/3/2016, Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng Nội vụ đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân các xã Thạch Hải, Thạch Văn.

Chiều ngày 24/02/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Từ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đồng chí Bùi Nhân Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo 63 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Can Lộc vừa tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng ngày 03/02/2016, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng hình thức trực tuyến. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh có đồng chí Từ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã và cán bộ công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Việc xem xét phê chuẩn Công ước phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013: mọi người có quyền không bị tra tấn

Theo ĐBQH Trần Hoàng Ngân có thể tiết giảm nguồn chi thường xuyên để tăng lương cho người lao động, đặc biệt người lao động thu nhập thấp

Mọi hoạt động của các bên tại khu vực này mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, chiều 22/10, Quốc hội thảo ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Nhiều đại biểu đề nghị Dự thảo luật cần bổ sung các biện pháp nhằm đổi mới hơn nữa hoạt động của Quốc hội theo tinh thần Hiến pháp mới 2013.

Theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội là người đứng đầu Văn phòng Quốc hội nhưng không nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội. Đây là chức danh mới để phù hợp với thông lệ quốc tế và nhiệm vụ mới của Quốc hội.

“ Tuy nhiên, thời gian chỉ là yếu tố có tính chất định lượng, quan trọng hơn là nội dung, phương pháp và nỗ lực, quyết tâm của họ khi làm nhiệm vụ ĐBQH”.

Nếu được thông qua, Luật MTTQ sẽ khẳng định vị trí vai trò trong hệ thống chính trị

Sáng 21/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình KT-XH, ngân sách Nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời cũng đề xuất những giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập cơ chế, chính sách hiện nay.