Tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn Văn phòng và các ban Đảng Tỉnh ủy, Đại hội Hội Cựu chiến binh Văn phòng Tỉnh ủy
EmailPrintAa
14:59 20/03/2017

Thực hiện chủ trương của của cấp ủy, hướng dẫn của đoàn, hội cấp trên, Đại hội Chi đoàn Văn phòng và các ban Đảng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2017 - 2019, Đại hội Hội Cựu chiến binh Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2017 - 2022 vừa được tổ chức thành công. Mỗi Đại hội đều đánh giá sát thực những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua; thống nhất phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ thời gian tới nhằm xây dựng tổ chức đoàn, hội ngày càng vững mạnh.

 

 
Toàn cảnh Đại hội Chi đoàn  

Đại hội Chi đoàn Văn phòng và các ban Đảng Tỉnh ủy

Chi đoàn Văn phòng và các ban Đảng cơ quan Tỉnh uỷ hiện có 52 đoàn viên công tác ở các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh uỷ (trong đó có 42 đảng viên, 13 đoàn viên có trình độ thạc sĩ, 33 đoàn viên có trình độ đại học, 04 đoàn viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị).

Theo báo cáo và các ý kiến tham luận tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Chi đoàn Văn phòng và các ban Đảng Tỉnh ủy đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 100% đoàn viên tham gia quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đặc biệt, trước sự cố môi trường biển tháng 4/2016 và sự bùng nổ của mạng xã hội, toàn thể đoàn viên Chi đoàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền trong nhân dân không để kẻ xấu lợi dụng, kích động vi phạm pháp luật. Ban Chấp hành Chi đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống với hình thức phong phú, đa dạng, nổi bật là Diễn đàn “Lý tưởng của thanh niên trong thời kỳ đổi mới” nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng, phối hợp với Ban Cán sự Đoàn Khối Đảng - Đoàn thể tổ chức Diễn đàn “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII và hành động của tuổi trẻ”.

Đoàn viên Chi đoàn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Chi đoàn thường xuyên đề xuất cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học. Nhìn chung, đoàn viên Chi đoàn tích cực học tập, nghiên cứu; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều đoàn viên được giao trách nhiệm tham gia nghiên cứu, soạn thảo các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các chuyên đề, đề tài khoa học…

Chi đoàn thường xuyên chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức. Cán bộ, đoàn viên từng bước trưởng thành và khẳng định được vai trò, vị trí của mình trên mỗi cương vị công tác. Trong nhiệm kỳ, đã giới thiệu kết nạp 10 đoàn viên vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 08 đồng chí; 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 07 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng.

Chi đoàn chủ động tổ chức và tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện, nổi bật là giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, khắc phục sự cố môi trường biển, xây dựng nông thôn mới, tặng quà, giúp đỡ một số hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, rèn luyện sức khỏe diễn ra sôi nổi, thường xuyên, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, Chi đoàn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương Đoàn tặng Bằng khen, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Tuy vậy, hoạt động của Chi đoàn vẫn còn một số hạn chế: Tổ chức các buổi học tập, giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề cho đoàn viên chưa nhiều. Một số nội dung sinh hoạt, hoạt động triển khai chưa kịp thời, còn hình thức, thiếu chiều sâu, chưa trở thành sinh hoạt định kỳ, thường xuyên. Hoạt động của các phân đoàn đôi lúc còn bị động, chưa có nét riêng. Tinh thần tự giác học tập, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần nhiệt huyết, xung kích của một số đoàn viên còn hạn chế.

 
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi đoàn  

Qua thảo luận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp ủy, Đại hội xác định phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, trọng tâm là: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, gắn với vị trí, nhiệm vụ của mỗi đoàn viên. Vận động đoàn viên thanh niên gương mẫu chấp hành đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương Tỉnh, đặc biệt là Chỉ thị 35-CT/TU, Kết luận 05-KL/TU về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chỉ thị 20-C/TU về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt đoàn, nội dung sinh hoạt gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu, lợi ích thiết thực của đoàn viên. Triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phát huy sáng kiến, đi đầu trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, làm việc tận tụy, hiệu quả; phong trào “Thanh niên tình nguyện” tập trung vào những việc mới, việc khó, như: Bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, văn hoá công sở... Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, thi đấu thể thao. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đủ về số lượng, có năng lực, tâm huyết, sáng tạo, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu công tác đoàn và phong trào thanh niên thời kỳ mới. Phấn đấu từng bước xây dựng Chi đoàn Văn phòng và các ban Đảng Tỉnh ủy và mỗi cán bộ, đoàn viên trở thành hình mẫu trong Đoàn khối các cơ quan tỉnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm 07 đồng chí. Tại phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất, đồng chí Nguyễn Viết Hải Đăng (chuyên viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy) được bầu làm Bí thư, các đồng chí Lưu Thị Thu Hương (chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), Võ Tá Tuấn Anh (chuyên viên Phòng Tài chính Văn phòng Tỉnh ủy) làm Phó Bí thư.

Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy

Hội Cựu chiến binh cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy gồm có 12 hội viên (100% là đảng viên). Hội hoạt động trong điều kiện có nhiều thuận lợi vì phần lớn hội viên có trình độ đại học, có chức vụ từ phó phòng trở lên, trong đó có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; hội viên luôn được tiếp nhận sớm các thông tin, chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh; hoạt động Hội được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

 
Đồng chí Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2012 - 2017 báo cáo tại Đại hội  

Nhiệm kỳ qua, Hội thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; 100% hội viên chủ động, tích cực tham gia học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Ban Chấp hành Hội thường xuyên phổ biến các nội dung cơ bản Điều lệ Hội Cựu chiến binh, Pháp lệnh Hội Cựu chiến binh, Nghị định số 150 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Hội Cựu chiến binh và những vấn đề cơ bản về Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nội dung công tác Hội cho cán bộ, hội viên. Đã tổ chức nhiều chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh; phối hợp với Đảng ủy, chuyên môn, các đoàn thể trong Văn phòng tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn hàng năm với nhiều nội dung thiết thực, qua đó giáo dục truyền thống, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho hội viên.

Cán bộ, hội viên có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, thực hiện tốt các chủ trương công tác của hội cấp trên, gương mẫu trong công tác, tích cực đấu tranh ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực; tham gia tích cực vào phong trào chung của cơ quan; bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Hoạt động của Ban Chấp hành có nhiều đổi mới. Các chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động của Hội đều được thống nhất trong Ban Chấp hành, cụ thể hóa bằng văn bản và được triển khai thực hiện. Cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch đề ra, tích cực cải tiến đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực xây dựng, bảo vệ Đảng, cơ quan và các đoàn thể. Đặc biệt, các đồng chí hội viên là cán bộ lãnh đạo đã quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế của tỉnh để cùng Tỉnh ủy đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh.

Hàng năm, Hội xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với các mục tiêu, nội dung và biện pháp cụ thể, thiết thực; thường xuyên vận động hội viên tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động đoàn thể; phối hợp với các đoàn thể thực hiện các phong trào văn hoá xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, nhất là động viên, thăm hỏi gia đình cán bộ, hội viên, đoàn viên lúc gặp khó khăn, tặng quà nhân ngày Ngày Thương binh - Liệt sỹ cho các đối tượng chính sách…

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy liên tục được Hội cấp trên công nhận là Hội Cựu chiến binh cơ sở trong sạch vững mạnh xuất sắc; 100% hội viên đạt danh hiệu hội viên Cựu chiến binh tiêu biểu, 07/12 đồng chí được công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở, 01 đồng chí được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 01 đồng chí được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì, 03 đồng chí được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, 05 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 06 đồng chí được Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp với từng hội viên chưa được quan tâm đúng mức; một số chương trình, kế hoạch hoạt động chưa rõ; nề nếp, nội dung, chất lượng sinh hoạt còn hạn chế. Hội chưa xây dựng và ký kết chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động với các đoàn thể, nhất là phối hợp với Đoàn thanh niên giáo dục truyền thống và giáo dục phẩm chất cho thế hệ trẻ.

 
Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022  

Với mục tiêu giữ vững danh hiệu Hội trong sạch vững mạnh xuất sắc, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

- Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức cho cán bộ và hội viên, làm cho mỗi cán bộ, hội viên nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, phấn đấu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, công sở văn minh; gương mẫu đi đầu thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Hàng năm, tổ chức cho cán bộ, hội viên đi dâng hương tại một số nghĩa trang liệt sỹ, các khu di tích lịch sử, văn hóa trong và ngoài tỉnh; tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia các hoạt động văn hóa xã hội, thể dục thể thao, các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

- Tham mưu cho cấp ủy và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh về công tác cựu chiến binh.

- Động viên cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện và vận động gia đình thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nhất là chủ trương xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện chủ trương cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Quy định tiêu chuẩn đạo đức người cán bộ, đảng viên, công chức Văn phòng Tỉnh ủy...

- Cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; chỉ đạo, tham mưu, phục vụ có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị theo nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền đã đề ra, nhất là công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chỉ đạo bồi thường thiệt hại, khôi phục phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự sau sự cố môi trường biển…

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan, cán bộ, hội viên đoàn kết phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu phục vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm các đồng chí: Trần Đình Thuyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trường, Trưởng Phòng Quản trị; Nguyễn Xuân Linh, Phó trưởng Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin. Tại phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất, đồng chí Trần Đình Thuyên được bầu làm Chủ tịch Hội.

Đinh Hồng Sơn - Đặng Ngọc Bảo


    Ý kiến bạn đọc