Sáng 28/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, một số cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, đông đảo các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Theo đánh giá từ Hội đồng Thẩm định cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh, chỉ số "Cải cách hành chính" năm 2023 đã thể hiện đúng tình tình thực tế tại đơn vị, địa phương.

Hòa chung không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân trong cả nước, sáng ngày 26/02/2023, các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024 đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng, nhanh gọn và an toàn tuyệt đối.

Ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2024 với 11 nội dung quan trọng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận mà phải xử lý vướng mắc về thủ tục hành chính (TTHC) một cách hết sức có trách nhiệm.

Đề cương về Văn hóa Việt Nam (năm 1943) không chỉ nhằm kiến tạo, xây dựng nền văn hóa cách mạng, đấu tranh chống lại chính sách văn hóa thực dân, phát xít, các tư tưởng phản động lúc bấy giờ mà còn tiếp tục rọi sáng cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa trong tình hình hiện nay.

Ngày 26/2, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì.

Thời gian qua, cơ quan Quân sự, Công an đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng, đủ quy trình tuyển giao quân; nắm chắc, quản lý chặt chẽ nguồn tuyển quân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; truyên truyền, vận động đối với các công dân trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự và các tầng lớp Nhân dân.

Đợt sinh hoạt nhằm khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, truyền thống quê hương và con người Hà Tĩnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/2/2024 về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước.

Sáng ngày 21/02/2024, Huyện ủy Cẩm Xuyên tổ chức Bồi dưỡng chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại” và “Truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam” cho thanh niên lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2024.

Huyện Thạch Hà triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023 trong điều kiện có những khó khăn, nhất là phải tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng nhiều công trình, dự án. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo nông thôn mới, điều hành cụ thể của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị, vai trò chủ thể của người dân tiếp tục được phát huy, phong trào xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả khá toàn diện.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định: Hà Tĩnh là một trong những địa phương thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến lĩnh vực y tế; quan tâm đầu tư nguồn lực cho hệ thống y tế cơ sở.

Ngày 22-2, tại Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1-2024 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 12-2023). Báo cáo nêu bật đánh giá của cử tri về công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh Hà Tĩnh đã lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đóng góp của Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng văn hóa liêm chính, ý thức tự giác, gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Ngày 21-2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc về dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Sáng ngày 19/2/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ (2020 - 2025), tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và quán triệt Quy định số 21-QĐ/TU, ngày 05/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan liên quan trong tiếp thu, giải quyết, phản hồi kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, BCĐ Đổi mới và phát triển KTTT tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện phát triển KTTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

Trong bài viết quan trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ nhiều quan điểm lí luận mang tầm chiến lược về phát triển đất nước, trong đó nhấn mạnh: “Mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội; mỗi chính sách xã hội phải nhằm tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế”. Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24-11-2023 Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới khẳng định: thực hiện tốt chính sách xã hội là “thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa; tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm chính sách xã hội”. Những quan điểm trên đây thống nhất với đường lối cách mạng của Đảng ta từ khi ra đời và là một mấu chốt tạo nên thành công của cách mạng Việt Nam thời kỳ đấu tranh giành và bảo vệ chính quyền (1930-1946).