Chiều ngày 06/10/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê long trọng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 75 năm thành lập ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023).

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, 75 năm ngày Truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ năm 2023, vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà đã tổ chức Tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho trên 300 cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt các hoạt an sinh xã hội; đồng thời quan tâm công tác xây dựng Đảng.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề tài cấp tỉnh “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị với nhiệm vụ bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay tại Hà Tĩnh” và Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023, sáng ngày 05/10/2023, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Một số vấn đề lý luận cơ bản”.

Sáng ngày 4/10/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Can Lộc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023.

Tại Nghị quyết 164/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế để phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị huyện Kỳ Anh tập trung cao cho chặng “nước rút” xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, gắn với trách nhiệm của hệ thống chính trị, người đứng đầu...

Để góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, vấn đề cần quan tâm hiện nay là phải nhận thức đúng đắn, thực hiện đồng bộ việc nâng cao hiệu quả, tăng cường tính chiến đấu và bảo đảm tính thuyết phục trong “cuộc chiến” giữ gìn, bảo vệ vị thế, uy tín, thanh danh của Đảng Cộng sản Việt Nam và bản chất chế độ chính trị-xã hội ưu việt mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Với mức tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 7,68%, Hà Tĩnh đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý cuối cùng của năm 2023 và tự tin chinh phục mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 8%.

Việt Nam có nhiều triển vọng cải thiện tốc độ tăng trưởng qua thúc đẩy đầu tư công, tiêu dùng, du lịch và gia tăng đóng góp của số hóa, công nghệ cao vào GDP. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn phải đối mặt với không ít rủi ro, thách thức.

Công tác tham mưu trong lĩnh vực nội chính đáp ứng các yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp, bảo đảm quyền con người, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy” và Chỉ thị số 01-CT/TTg ngày 03/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới”. Gần đây, trước tình hình một số địa phương trong nước xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ. Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh điểm tin một số địa phương:

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đã ký ban hành hướng dẫn số 106/HD-MTTW-BTT về việc Hướng dẫn hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 (từ ngày 17-10 đến ngày 18-11-2023).

Tại Hội nghị Trung ương 8, Trung ương xem xét nội dung tổng kết kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc sáng 2-10-2023 tại Thủ đô Hà Nội.

Với sự kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia, Hà Tĩnh đang xúc tiến ký kết thỏa thuận hợp tác song phương với tỉnh Trnava nhằm mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương.

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh cần thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, tăng tốc phát triển sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024 và tiến tới hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra cho cả nhiệm kỳ.