Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
EmailPrintAa
15:31 26/05/2016

Ngày 24/5/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1289/QĐ-UBND về việc bổ Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh.

      

 

Ông Trần Huy Oánh (bên phải) phát biểu tại Tọa đàm Nông thôn mới hội nhập quốc tế

 

Theo đó, ông Trần Huy Oánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh

BTV


    Ý kiến bạn đọc