Can Lộc sơ kết nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 7 tháng đầu năm
EmailPrintAa
15:50 08/08/2017

Chiều ngày 07/8/2017, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện Can Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017.
 
Các đại biểu dự Hội nghị  

Trong 7 tháng đầu năm 2017, mặc dù khó khăn về nguồn vốn đầu tư nhưng cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã chỉ đạo sâu sát cùng với sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân nên Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của huyện Can Lộc đạt một số kết quả tích cực.

Các xã triển khai Chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm”, tiếp tục phát triển các sản phẩm chủ lực theo hướng liên kết vùng, liên vùng. Toàn huyện thành lập mới và mở rộng quy mô 23 mô hình sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (01 mô hình lớn, 01 mô hình vừa và 21 mô hình nhỏ); thành lập mới 05 tổ hợp tác, 02 hợp tác xã và 12 doanh nghiệp.

Theo tiêu chí cũ có 9/22 xã đạt 20/20 tiêu chí nông thôn mới; 13 xã đạt từ 10 - 19 tiêu chí; riêng 05 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 (Thượng Lộc, Trung Lộc, Yên Lộc, Mỹ Lộc, Sơn Lộc) có sự chuyển biến mạnh mẽ. Tuy vậy, theo Bộ tiêu chí 05 của tỉnh, đến nay, toàn huyện đạt 253 tiêu chí/22 xã, bình quân 11,45 tiêu chí/xã, chưa có xã nào đạt theo Bộ tiêu chí mới. Tổng nguồn vốn huy động 7 tháng đầu năm đạt trên 361 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước 35,1 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án trên 63 tỷ đồng; vốn tín dụng trên 234 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 20,095 tỷ đồng; huy động từ các nguồn khác trên 8,1 tỷ đồng.

Về xây dựng đô thị văn minh, xã Đồng Lộc đang tập trung giải phóng mặt bằng  mở rộng các tuyến đường giao thông, nâng cấp Quốc lộ 15A, Tỉnh lộ 6; hoàn thiện, nâng cấp các trường học đạt chuẩn; đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng Trung tâm thương mại; tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế, xã hội để phấn đấu đạt đô thị loại V vào năm 2018. Thị trấn Nghèn tập trung hoàn thiện 05 nhà văn hóa khối phố, xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, kênh mương nội đồng, mương rãnh thoát nước nội thị; xử lý hành vi lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè; kêu gọi đầu tư phát triển Khu tiểu thu công nghiệp, thương mại dịch vụ Hầm Pháo; hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ theo tiêu chí Đô thị loại IV.

Tuy vậy, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Nguồn ngân sách phân bổ cho xây dựng nông thôn mới giảm so với các năm trước, nguồn lực và huy động, lồng nghép các chương trình dự án, xã hội hóa nguồn vốn xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; thu ngân sách đạt thấp, nguồn thu thiếu bền vững; một số tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới thực hiện gặp khó khăn. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã quan tâm, động viên, khích lệ đội ngũ bí thư, xóm trưởng cả về vật chất, tinh thần; hoàn thiện hồ sơ thực hiện các tiêu chí; phối hợp với ngành điện triển khai các nội dung thuộc tiêu chí điện, nhất là đối với 05 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát động các phong trào thi đua, đổi mới phương pháp, cách làm trong phối hợp triển khai thực hiện, tạo hiệu ứng lan tỏa. Tập trung cao cho chỉ đạo sản xuất, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm”; đánh giá lại thực chất các mô hình để tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ.

Võ Quang Đạt - Văn phòng Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc